Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Managementcontracten

Het managementcontract is een zakelijke afspraak tussen twee managementniveaus. Er is een contract afgesloten tussen het college van bestuur en de bovenschoolse directeur en een contract tussen het college van bestuur en directeur a.i. van BOOR Services.

 

Waar in het managementstatuut de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie in algemene zin en voor onbepaalde tijd wordt aangegeven, worden in dit managementcontract de specifieke doelstellingen voor het jaar 2014 beschreven. De inhoud van het contract is afgestemd op de taakverdeling zoals die in het managementstatuut is vastgelegd.