Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Directeur M/V - Pluspunt

Pluspunt is een openbare basisschool van Stichting BOOR in de wijk Prinsenland te Rotterdam. Pluspunt is excellent in passend onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Sinds november 2012 is onze school een TOP school.
Pluspunt geeft ook kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. Gestreefd wordt hiermee de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen te vergroten als voorbereiding op de samenleving. Pluspunt en Rijndam kinderrevalidatie delen deze visie en werken hierin samen.

 

Pluspunt zoekt een daadkrachtige, ondernemende en vooral ook zichtbare directeur die verder vorm wil geven aan de hoge ambities van de organisatie.


 


Directeur (WTF 1,0000)


Bij de selectie wordt het competentieprofiel “Integraal verantwoordelijke schoolleider’’ gehanteerd, zoals vastgesteld door stichting BOOR. Wij zoeken een directeur die:


 


Wat betreft het onderwijs


 


 • onze leerlingen ziet als unieke individuen met verschillende talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.

 • teamleden verantwoordelijkheid geeft voor het onderwijs en de organisatie van het lesprogramma, waarbij de kwaliteiten van leerkrachten optimaal benut worden en de school als lerende organisatie gezien wordt.

 • samen met het team implementeert wat wij zijn gestart, zoals Math,  Early Bird, Wetenschap en Techniek en Minerva.

 • de ICT-voorzieningen en het gebruik van ICT bij de vakgebieden van onze school, onderschrijft en verder ontwikkelt.

 • samen met het team beleid en beslissingen maakt over de school.


Wat betreft de zorgstructuur


 


 • een toekomstvisie heeft voor wat passend onderwijs is op onze school en deze visie uitstraalt.

 • kennis heeft van Minerva onderwijs en het belangrijk vindt om dit verder te ontwikkelen op onze school.

 • zich op de hoogte stelt van de specifieke zorg op onze school (maatwerkbudgetten) en de communicatie met externen rondom deze zorg, bijvoorbeeld Rijndam.

 • onze zorgstructuur kent en samen met de intern begeleiders deze structuur uitdraagt en evalueert.


Wat betreft persoonlijke vaardigheden


 • een integraal verantwoordelijk schoolleider is (competentieprofiel BOOR).

 • een daadkrachtige, maar vooral zichtbare schoolleider is met onderwijservaring en een duidelijke visie.

 • sterke communicatieve vaardigheden heeft, open communicatie stimuleert en toegankelijk is voor kinderen, medewerkers en ouders.

 • planmatig werkt en prioriteiten kan stellen.

 • weet wat er speelt binnen de school en daarop kan inspelen.

 • samenwerking zoekt met personeel, de MR en collega-directeuren.

 • in staat is om een netwerk op te bouwen en relaties met externe partijen te onderhouden.  


Als sprankelende nieuwe directeur van OBS Pluspunt krijg je:


 • een enthousiast, competent team dat op elkaar ingespeeld is.

 • unieke leerlingen met unieke talenten.

 • betrokken en enthousiaste ouders.

 • een prima organisatie van het lesprogramma.

 • een goede zorgstructuur gedragen door het hele team.

 • een aangepast schoolgebouw met bijvoorbeeld een lift en een therapielokaal ingericht vanuit Rijndam.

 • een schoolgebouw met een fris uiterlijk met mooie nieuwe vloeren en nieuw meubilair.
Document Nadere informatie en solliciteren:
Vanzelfsprekend onderschrijft de nieuwe directeur de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft in een leidinggevende functie in het primair onderwijs.
 
Stuur je brief en CV uiterlijk 9 november 2017 naar sollicitatie@stichtingboor.nl
 
Voor nader informatie rondom de functie en rechtspositie kunt u contact op nemen met dhr. Veenker, bovenschools directeur PO, via telefoonnummer 010-2540800.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geplaatst op:
29 september 2017

Reageer voor:
9 november 2017

Met ingang van:


Werving:
Intern en extern

School:
Pluspunt

Deelgemeente:
Alexander

Aantal wtf/fte:
1.0

Salarisschaal:
DB

Dagen:
maandag t/m vrijdag

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management