Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

leerkracht LB - A. Willeboerschool

Leerkracht (LB) gezocht voor de SO afdeling van de A. Willeboerschool (ZML)

Fte 0,8000 m.i.v. z.s.m./ 8 januari 2018.


De Willeboerschool is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ<70).

Betekenisvol en ontwikkelingsgericht onderwijs is kenmerkend voor onze school.


Voor dit schooljaar zoeken wij z.s.m. een ervaren leerkracht voor onze bovenbouwgroep (10-12 jaar). We zoeken bij voorkeur een allround leerkracht die eventueel na dit schooljaar ook in een van de andere groepen ingezet kan worden.


Specifiek voor de functie leerkracht op onze school:


Het in  samenwerking met  de klass.assistent verzorgen van het onderwijs en de onderwijsondersteuning in groepen.


De leerkracht verricht deze werkzaamheden door o.a.:

-          Het opstellen en uitvoeren van groepsplannen, evalueert deze en stelt zo nodig bij

-          Het pedagogisch en didactisch benaderen van deze leerlingen aan de hand van groeps- handelingsplannen en OPP

-          Het toepassen van verschillende werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de hulpvraag van de leerling(en)

-          Het zelfstandig begeleiden van leerlingen, waaronder leerlingen met een verstandelijke beperking met o.a. oppositioneel gedrag en autisme , (individueel en groepen) bij het uitvoeren van de opdrachten

-          De begeleiding en omgang aan te passen aan het ontwikkelingsniveau van het kind

-          (Sociaal-) Pedagogische problemen bij de leerlingen signaleren,  bespreekbaar   maken en in samenwerking met het groepsteam en multidisciplinair team  komen tot een plan van aanpak. Dit plan van aanpak uitvoeren en evalueren, waarbij reflectie op het eigen handelen essentieel is.

-          Het observeren, registreren en doorgeven van leerling gegevens.


Overige werkzaamheden:

 • Onderhoudt kontakten met ouders/verzorgers en staat open voor inbreng van ouders/verzorgers
 • Draagt bij aan de activiteiten op de afdeling en de ontwikkeling van het onderwijs
 • Neemt actief deel aan werkgroepen, (team)vergaderingen, ouderavonden en scholing
 • Verricht beheersmatige en onderwijs voorbereidende werkzaamheden
 • Verzorgt ict werkzaamheden binnen de eigen groepen en de groepsinformatie op de schoolwebsite
 • Neemt actief deel aan cultuurtrajecten van onze school als zang, dans, muziek.


Gevraagde competenties:


 • Onderschrijft de uitgangspunten van de school in gesprekken en in handelen
 • Heeft kennis van, invoelingsvermogen in en affiniteit met  kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 13 jaar versus ontwikkelingsleeftijden 2  tot 7 a 8 jaar; accepteert en waardeert deze leerlingen met hun mogelijkheden en onmogelijkheden; gaat uit van mogelijkheden i.p.v. beperkingen  en hanteert daarbij een professionele houding.
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van oppositioneel gedrag en autisme bij kinderen met een verstandelijke beperking en een professionele houding naar iedere leerling.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, communiceert op constructieve, positieve wijze
 • Heeft ervaring met het samenwerken met een klassenteam en staat daar positief tegenover
 • Kan zich aanpassen aan de bestaande situatie en heeft de wil en het vermogen om zich daar op een positieve manier in in te werken.
 • Heeft uitstekende kennis van de vroegkinderlijke ontwikkeling en is in staat een groep  leerlingen die structuur te bieden die nodig is om tot leren in de breedste zin te komen
 • Kan leiding geven aan en in samenwerking met collega’s / het groepsteam/ leerlingen begeleiden op basis van instructie aan de hand van handelingsplannen en OPP
 • Kan aan verschillende werkvormen en leeractiviteiten vormgeven aansluitend op de hulpvraag van de leerling(en) en de leerdoelen hanteren
 • Kan (sociaal-) pedagogische problemen bij de leerlingen signaleren en zich hierin verdiepen om tot een aanpak te komen en weet de problematiek bespreekbaar te maken bij anderen (leraren, multidisciplinair team)
 • Heeft inzicht in eigen gedrag en aanspreektoon en kan dit indien nodig aanpassen
 • Is ict vaardigKandidaten dienen te beschikken over een actueel bekwaamheidsdossier.


Nadere informatie bij de directie van de school,  mevr. Gerry Verkaik of Dina Kuiper

Sollicitatiebrief + CV voor 8 december aan:

Directie A.Willeboerschool

administratie@willeboerschool.nl

onder vermelding van sollicitatie leerkracht bovenbouw
Geplaatst op:
23 november 2017

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
A. Willeboerschool

Deelgemeente:
Kralingen-Crooswijk

Aantal wtf/fte:
0,8

Salarisschaal:
LB

Dagen:
maandag,dinsdag, woensdag,donderdag

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel