Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Team leader Wolfert Bilingual - Wolfert van Borselen scholengroep

Wolfert Tweetalig zoekt met ingang van 1 augustus 2018, - of zoveel eerder als mogelijk -, een teamleider onderbouw (havo). De Wolfert van Borselen Scholengroep stelt de vacature open voor interne en externe belangstellenden. In deze procedure laten wij ons adviseren door Pesant werving & selectie. Hierbij informeert de benoemingsadviescommissie (BAC) u over de vacature en de procedure.De profielschets en procedurebeschrijving
Een exemplaar van de profielschets is evenals de procedurebeschrijving te downloaden van de website van Pesant (pesant.nl/wervingenselectie) onder ‘vacatures’. Voor meer gedetailleerde informatie over de school verwijzen wij u naar de website van Wolfert Tweetalig; wolfert.nl/tweetalig.


Reactie en voorselectie
De reactietermijn voor de vacature sluit op woensdag 24 januari 2018 om 12.00 uur.
In week 4 en 5 vindt de voorselectie van kandidaten plaats.


De BAC heeft haar selectiegesprekken voorlopig als volgt gepland:
• de eerste gespreksronde in week 6 op vrijdag 9 februari 2018.
• de tweede gespreksronde in week 7 op dinsdag 13 februari 2018.


Oriënterend gesprek
Medewerkers van BOOR met belangstelling voor de functie, stellen wij in de gelegenheid om voorafgaand aan hun sollicitatie een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Contact opnemen voor een dergelijke afspraak met de adviseurs van Pesant kan tot 23 januari 2018.
Dat kan telefonisch: 0172 415956, of per mail naar mevrouw E.M. Ketelaar via: secretariaat@pesant.nl. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie.


Het oriënterende gesprek is vertrouwelijk van aard. Nagegaan wordt of de kwaliteiten en competenties die gevraagd worden in het functieprofiel van teamleider onderbouw aansluiten bij uw capaciteiten. U beslist na het gesprek zelf of u solliciteert. In het werving & selectieproces bent u dan vervolgens een van de kandidaten en worden uw persoonlijke kwaliteiten vergeleken met de functie-eisen zoals vastgelegd in de profielschets. Na een screening door de adviseurs van Pesant, zal de BAC de afweging maken of u voor een selectiegesprek wordt uitgenodigd.
Documenten Nadere informatie en solliciteren:
Evelien Ketelaar, telefoon: 0172 – 415956 of per mail: secretariaat@pesant.nl

Geplaatst op:
11 januari 2018

Reageer voor:
24 januari 2018

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
Wolfert van Borselen scholengroep

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
1

Salarisschaal:
12

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Management