Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

drie directeuren (v)so - Stichting BOOR

Wie zijn wij?
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen
wordt lesgegeven met ruim 3.600 medewerkers. Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en van hoge kwaliteit met als
doel kwalificatie, socialisatie en identiteitsontwikkeling voor elke leering. Stichting BOOR werkt vanuit haar missie
om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen
wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen
benutten.


Ons motto: Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.

 

Met de komst van Passend Onderwijs wordt een beroep gedaan op het leveren van maatwerk binnen de sector
(V)SO. Het gaat niet meer alleen om denken en werken vanuit het medisch model (mogelijkheden en beperkingen),
maar juist om denken en werken met resultaatgerichte uitstroomprofielen: arbeid, dagbesteding, vervolgonderwijs.
Dit heeft belangrijke consequenties voor de sector. Ten eerste zal de samenwerking tussen scholen en medewerkers
versterkt moet worden. Daarnaast zal het accent van de werkzaamheden komen te liggen op het onderwijskundig
aspect van de functie. Wij verwachten dat iedere leidinggevende een actieve bijdrage levert aan het realiseren van deze doelstellingen en in staat is de medewerkers in deze verandering mee te nemen.

 

Wie zoeken wij?
In de huidige situatie is de directeur integraal verantwoordelijk voor de scholen gekoppeld aan een BRIN-nummer.
Onder vrijwel ieder BRIN-nummer valt een SO en een VSO-school. In sommigen gevallen is zelfs er sprake van
meerdere locaties. Door de transitie zullen de directeuren in de toekomst meerdere BRIN-nummers aansturen.
Welke school onder welke directeur valt, zal worden bepaald aan de hand van het uitstroomprofiel van de
leerlingen. Op iedere school werkt een adjunct- dan wel locatiedirecteuren die zorgdraagt voor de dagelijkse
aansturing van de school. Als directeur ben jij de direct leidinggevende van deze adjunct- of locatiedirecteuren. Zelf
leg je verantwoording af aan de bovenschoolse directeur.
Daarnaast participeer je in strategische discussies en projecten op schooloverstijgend niveau. Vraagstukken
omtrent de uitstroomrichtingen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs zijn jouw pakkie-an. Je bent een expert
binnen deze vakgebieden en kan inspirerend vertellen over en oplossingsrichtingen aanbieden ten aanzien van deze
complexe materie. Om deze veelzijdige functie te kaderen, zijn voor zowel de huidige als de nieuwe
directeursfunctie drie kerntaken gedefinieerd.

 

Schoolmanagement

Concreet betekent dit:
? Een meerjarige begroting opstellen voor een de scholen die jij aanstuurt. Eveneens zie je toe op een correcte
naleving van deze. Zo nodig stel je de begroting bij.
? Je stuurt locatiedirecteuren aan. Dit doe je door te inspireren, motiveren, enthousiasmeren en coachen.
? Je hebt een personeelszorgverantwoordelijkheid. Dit bekentent dat je POP-, plannings-, voortgangs- en
beoordelingsgesprekken voert met medewerkers. Tevens kun je denken aan het in dienst-melden van nieuwe
medewerkers of het casemanagement in geval van ziekte.
? Je ziet toe op een efficiënte inzet van tijd, middelen en mensen.

 

Schooloverstijgend-management
Concreet betekent dit:
? Je signaleert en analyseert brede ontwikkelingen en trends in het speciaal onderwijs.
? Je neemt deel aan de directeuren-overleggen. Immers maak je onderdeel uit van het management team van de
sector.
? Je ontwikkelt meerjarig beleid, in samenwerking met relevante in- en externe betrokkenen. Daarnaast draag je
zorg voor afstemming tussen de uitstroomgebieden.
? Je adviseert de bovenschools directeur, binnen hoofdlijn-strategische-kaders, over de integrale en
schooloverstijgende (sectorale) beleidsvorming en uitvoering betreft de uitstroomrichtingen.
? Je ziet toe op de ontwikkeling van concreet beleid en de vertaling van dit beleid concrete implementatie- en
activiteitenplannen.
? Je stuurt, stimuleert en motiveert projectleden.

 

Co-management en coaching

Concreet betekent dit:
? Je ondersteunt locatiedirecteuren bij complexe situaties en calamiteiten.
? Je stuurt (innovatie)projecten op onderwijs, bedrijfsvoering, HR en ondersteunende beleidsterreinen.
? Zo nodig begeleidt startende locatiedirecteuren op een coachende wijze (inhoudelijk en procesmatig).

Kwaliteiten
Herken jij jezelf in het onderstaande profiel?

 

Een Slimmerd
Onze nieuwe directeur analyseert situaties en legt snel verbanden. Hij of zij heeft WO werk- en denkniveau en is
daarnaast in het bezit van een RDO-registratie. BOOR benoemt deze competentie als ‘Hogere orde denken’.

 

Een Samenwerker
Onze nieuwe directeur werkt graag samen met de bovenschoolse directeur, locatiedirecteuren, teamleiders,
leerkrachten, klassenassistenten, ouders, programmaleiders en al die anderen die een bijdrage leveren aan het
Rotterdamse onderwijs. Zonder excellente communicatieve vaardigenheden gaat dit je niet lukken. BOOR benoemd
deze competentie als ‘In relatie tot je omgeving’. BOOR benoemt deze competentie als: ‘Strategisch samenwerken
en leren’.

 

Een Gids
Onze nieuwe directeur inspireert, motiveert en enthousiasmeert. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Hij of zij heeft ruime leidinggevende ervaring en kan aantoonbaar gebruik maken van meerdere managementstijlen. BOOR
benoemt deze competentie als: ‘Leiderschap met lef!’.

 

Een Onderwijzer
Onze nieuwe directeur is al jarenlang he-le-maal gek op het speciaal onderwijs. De doelgroep waarvoor wij het
allemaal doen is bijzonder en verdient het allerbeste. Jij weet áltijd wat het allerbeste is. Uitgebreide kennis en
ervaring binnen deze sector is daarom een absolute must!!! BOOR benoemt deze competentie als:
‘Onderwijskundig leiderschap’.

 

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als
kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten.

Wij bieden:
? Een uitdagende werkomgeving in een gepassioneerde sector met geweldige kinderen.
? Een sleutelpositie op stichting-, sector-, schoolniveau.
? De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de implementatie van passend onderwijs voor iedere leerling.
? Salariëring conform CAO-PO. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal €5.172,-(excl. directeurentoelage) per maand bij een volledige werktijdfactor.

? De aanstelling is van tijdelijke aard met uitzicht op vast voor 0,8 of 1 FTE.

De voorselectiegesprekken vinden op 29 augustus 2018 plaats. De gespreksronde met de adviescommissies vindt
plaats in de week van 10 september en de gespreksronde met de benoemingsadviescommissie in de week van 17
september.
Een assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op maandag 8 of dinsdag 9 oktober 2018.

Uw brief en curriculum vitae kunt u in alle vertrouwelijkheid versturen via www.vbent.org, ter attentie van
mevrouw drs. M.M. de Kruif, onder vermelding van vacaturenummer 20180365.

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.

We zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 27 augustus 2018 tegemoet.Document
Geplaatst op:
26 juli 2018

Reageer voor:
27 augustus 2018

Met ingang van:


Werving:
Intern en extern

School:
Stichting BOOR

Deelgemeente:
0

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband