Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Orthopedagoog - Stichting BOOR

Scholengroep Zuidwest van Stichting BOOR zoekt:


2 orthopedagogen (0,4 - 0,6 FTE).


Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 2 jaar met een perspectief op doorgroei binnen de organisatie.

Salariëring vindt plaats conform de cao-PO.


Functie omschrijving:


- U biedt ondersteuning en hulp aan leerkrachten daar waar

  het de IB-werkzaamheden overstijgen

- U biedt begeleiding aan leerlingen en leerkrachten door o.a.

  het verrichten van klassenobservaties en interventies binnen

  de groepsdynamiek en gewenste pedagogische

  context (teaching on the job)

- U voert gerichte diagnostiek uit in relatie tot de zorgvraag.

- U onderhoudt contacten met externe

  hulpverleningsinstellingen, waaronder PPO, wijkteam,

  jeugdzorg en SMW.

- U draagt mede zorg voor accurate dossiers en rapportages

  ten behoeve van het onderwijsaanbod in relatie tot de

  ondersteuningsvraag van de leerling(en).

- U maakt deel uit van een klein team om de verbinding tussen

  onderwijs en jeugdhulp te verbeteren in relatie tot Passend

  Onderwijs op de scholen.

- U ondersteunt de leerkracht in het voeren van effectieve

  oudergesprekken met als oogmerk de ouderbetrokkenheid en

  de ouderrelatie te versterken.

- U werkt nauw samen met uw collega-orthopedagoog en

  neemt deel aan bovenschoolse netwerken, waaronder Passend

  BOOR.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans Lesterhuis (bovenschools directeur) via 0648770993 of hans.lesterhuis@stichtingboor.nl. Solliciteren kan uitsluitend digitaal tot en met 26 oktober 2018. Je kunt je sollicitatie met bijgaande motivatie sturen naar sollicitatie@stichtingboor.nl.
Document
Geplaatst op:
2 oktober 2018

Reageer voor:
26 oktober 2018

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
Stichting BOOR

Deelgemeente:
0

Aantal wtf/fte:
0,4 - 0,6 fte

Salarisschaal:
conform CAO PO

Dagen:
in overleg

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijsondersteunend personeel