Aangescherpte Koers 2019-2021

Onze missie is maximale kansen creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die weten hoe zij hun talenten kunnen benutten om bij te dragen aan een rechtvaardige, diverse en toekomstbestendige samenleving. In het najaar van 2018 is de koers van stichting BOOR aangescherpt, om hier met meer focus aan te kunnen werken. De koers beschrijft de drie prioriteiten van BOOR voor de komende twee jaar:

  • Kwaliteit
  • Identiteit
  • Samenwerken

Dit zijn prioriteiten waar de hele stichting zich hard voor maakt, zowel op de scholen als binnen de sectoren en op het bestuurskantoor. Onze primaire taak: het best denkbare onderwijs verzorgen op al onze scholen. 

Hieronder zijn de strategische beleidsplannen van BOOR te downloaden.