College van bestuur

 

Huub van Blijswijk

Voorzitter college van bestuur, sinds 1 augustus 2013
Portefeuille sector voortgezet onderwijs, sector (voortgezet) speciaal onderwijs, strategie, interne verbinding, interne en externe boegbeeldrol, medezeggenschap.

 

 

 

 

Renata Voss

Lid college van bestuur, sinds 1 augustus 2017

Portefeuillesector (speciaal) basisonderwijs, sector speciaal onderwijs: onderwijskwaliteit en lerarentekort, Onderwijskwaliteit, HR / organisatieontwikkeling, identiteit en burgerschap, passend onderwijs, doorlopende leerlijnen.

 

 

 

 

Bob de Baedts

Lid college van bestuur, sinds 1 december 2020

Portefeuillebedrijfsvoering BOOR: Financiën (waaronder ROB subsidies), Concern control, Huisvesting en inkoop, ICT (infra, hardware en beveiliging), Informatievoorziening, HR bedrijfsvoeringsprocessen, Huisvesting, Inkoop, Juridisch, Communicatie. ICT in het onderwijs.