Gmr-po

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs (gmr-po) bestaat uit acht ouders en acht personeelsleden uit het basisonderwijs. De gmr-po vertegenwoordigt 68 basisscholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

 

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meebeslissen, meedenken en vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidsvormend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van BOOR. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.

 

Reglement

Hieronder kunt u het medezeggenschapsreglement van de gmr-po downloaden.

 

Samenstelling

De samenstelling van de gmr-po kunt u hier vinden

 

Maak kennis met

Chantal Lauwens, secretaris van de gmr po, is geïnterviewd over haar werk bij BOOR. Haar taken als secretaris van de gmr po kwamen ook aan bod. Klik hier voor een leuke kennismaking met Chantal. 

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de gmr-po? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne de Vries. Ook als u zelf een verzoek wilt doen om een onderwerp op de gmr-po agenda te krijgen of een keer een vergadering wilt bijwonen.

 

E-mailadres ambtelijk secretaris Marianne de Vries: marianne.devries@stichtingboor.nl.