Gmr-so/vso

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal Onderwijs (gmr-so/vso) bestaat uit acht ouders en acht personeelsleden uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. De gmr-so/vso vertegenwoordigt acht scholen en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.

 

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meebeslissen, meedenken en vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidsvormend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van BOOR. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.

 

Reglement

Hieronder kunt u het medezeggenschapsreglement van de gmr-(v)so downloaden.

 

Samenstelling

De samenstelling van de gmr-so/vso kunt u hier vinden

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de gmr-so/vso? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne de Vries. Ook als u zelf een verzoek wilt doen om een onderwerp op de gmr-so/vso agenda te krijgen of een keer een vergadering wilt bijwonen.

 

E-mailadres ambtelijk secretaris Marianne de Vries: marianne.devries@stichtingboor.nl.