Gmr-vo

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs (gmr-vo) bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden uit het voortgezet onderwijs. De gmr-vo vertegenwoordigt zes scholen voor voortgezet onderwijs en bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft. 

 

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meebeslissen, meedenken en vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidsvormend orgaan. Dit betekent dat wij recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van BOOR. Daarnaast willen wij ook een ondersteunende rol spelen voor onze achterban, de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.