Identiteit

Omdat we met diversiteit opgroeien in Rotterdam, wil dat nog niet zeggen dat we er vanzelf mee leren omgaan. Het gaat niet vanzelfsprekend. We moeten er moeite voor doen om er bewust mee om te gaan.

 

Onze scholen zijn ontmoetingsplekken voor volwassenen en kinderen in grote diversiteit. Onze scholen zijn er voor iedereen: hier leren de leerlingen wederzijds respect en maatschappelijke normen. Om dit te benutten moeten we wel leren om onze identiteit actief en bewust uit te dragen. Daar gaan we de komende jaren actief mee aan de slag!

 

Onze identiteit bestaat uit vijf kernwaarden, een stevig fundament voor nu en de toekomst.

  1. Naleving van kinderrechten
  2. Maximale talentontplooiing
  3. Actieve pluriformiteit
  4. Sterke binding met de samenleving
  5. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht

 

Lees ook: interview met Joep Dohmen over identiteit en BOOR