Jaarverslag

In de jaarverslagen is een overzicht opgenomen van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, samen met een financiële verantwoording.

 

De omvangrijke jaarstukken zijn met name bedoeld voor degenen aan wie wij ons volgens bepaalde richtlijnen moeten verantwoorden, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente Rotterdam en de leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag (2020)

Jaarverslag (2019)

Jaarverslag (2018)

Jaarverslag (2017)

Jaarverslag (2016) op koers 

Jaarverslag (2015) Opnieuw inrichten

Jaarverslag (2014) Het huis in de steigers

BOOR beter in balans (2013)

Jaarverslag (2012)

Jaarstukken (2011)

Jaarverslag (2010)

Jaarverslag (2009)

Jaarverslag (2008)