zoeken

Meerjarig bestuursformatieplan

Het meerjarig bestuursformatieplan geeft op basis van leerlingprognoses en de
meerjarenbegroting inzicht in de budgettaire en formatieve ontwikkelingen voor de scholen in het (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. 

 

Het meerjarig bestuursformatieplan is hieronder te downloaden.