Ongewenst en seksueel getint gedrag

BOOR heeft een protocol van hoe te handelen bij meldingen van ongewenst en seksueel getint gedrag van medewerkers. Bij al het handelen staat voorop dat erg zorgvuldig gehandeld moet worden en leerlingen (direct) in bescherming genomen moeten worden. Ook dient er oog te zijn voor het belang van de betreffende medewerker.

 

Alle medewerkers van BOOR hebben een meldplicht. Dat betekent dat zij het schoolbestuur onmiddellijk moeten informeren over een mogelijk zedendelict. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Dit zijn strafbare feiten. BOOR legt deze feiten voor aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Een schematische weergave van zojuist genoemde is onderaan deze pagina toegevoegd. Meer over de meldplicht en de rol van de vertrouwensinspecteur staat hier