Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

Statuten

In de bijlage zijn de statuten BOOR van december 2012 te lezen. Dit zijn de algemene bepalingen voor het algemeen bestuur en college van bestuur.