Algemeen bestuur

Bestuursvergaderingen

De agenda, vastgestelde verslagen en de kernpunten van de bestuursvergaderingen zijn te vinden op www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen.

 

Commissies

Het algemeen bestuur heeft drie commissies ingericht: auditcomissie, remuneratiecommissie en een onderwijscomissie. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak. Het algemeen bestuur neemt de besluiten. 

 

Leden van het algemeen bestuur

 

Mevrouw drs. Marianne van den Anker studeerde Bestuurskunde aan de rijksuniversiteit Leiden. Zij is haar loopbaan gestart als wetenschappelijk onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en na twee jaar vanuit deze rol gaan werken voor de politie Rotterdam-Rijnmond. In die periode heeft ze meerdere boeken gepubliceerd over de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit in Nederland. Aansluitend heeft ze een paar jaar gewerkt als organisatieadviseur voor het Expertisecentrum Integriteit Nederlandse Politie Academie en was van 2004 tot en met 2008 actief voor Leefbaar Rotterdam. Eerst als wethouder veiligheid, gezondheid en emancipatie, later als raadslid. Momenteel werkt ze als zelfstandig ondernemer en zal haar rol binnen het algemeen bestuur actief en met passie vervullen vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie, ondernemerschap en kennis van het openbaar bestuur.

 

Marianne van den Anker heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Onderwijskwaliteit, Interne en externe communicatie en de communicatie met de gemeente. Tevens is ze lid van de onderwijscommissie.

 

De heer mr. Philip Geelkerken heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring binnen en buiten het onderwijs. Hij is voorstander van openbaar onderwijs en heeft kennis van hedendaagse ontwikkelingen rond governance. Zijn ervaringen als algemeen directeur van VOS/ABB en als voorzitter van een raad van toezicht in het openbaar onderwijs in Den Haag vormen een meerwaarde voor BOOR. Als lid van de commissie Governance openbaar onderwijs Rotterdam heeft hij ruime kennis van de actuele problematiek binnen BOOR.

 

Philip Geelkerken is voorzitter van het algemeen bestuur en heeft als aandachtsgebied Human resource management en is eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Hij heeft tevens zitting in de remuneratiecommissie.

 

Focco Vijselaar

De gemeenteraad van Rotterdam heeft Focco benoemd tot lid van het algemeen bestuur per 1 januari 2019, als opvolger van Laura van Geest. Hij gaat zich specifiek bezighouden met de onderwerpen Financiën en ict.

Focco Vijselaar is werkzaam als directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorheen bekleedde hij diverse andere functies bij het Rijk, onder andere als leidinggevende bij het Ministerie van Financiën en als lid van de bestuursraad bij het Ministerie van EZK. Sinds 2004 woont hij in Rotterdam en zet hij zich actief in voor de jeugd en het openbaar onderwijs in de stad.

Focco Vijselaar is een intelligente, positief kritische en open communicerende toezichthouder. Hij toont goed gevoel voor onderwijs, kinderen en samenleven in de stad Rotterdam. Zijn inhoudelijke kennis en zijn netwerk binnen het Rijk zijn een uitstekende aanvulling op het bestuur.

 

Focco Vijselaar heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Financiën en ict. Hij heeft tevens zitting in de auditcommissie.

 Mevrouw Miriam Scha studeerde Engels aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft gedurende haar werk verschillende (personeels- en interculturele) managementopleidingen gevolgd. Ze was onder andere werkzaam als docent, directeur en rector binnen het openbaar onderwijs. Aansluitend werkte ze als directeur personeel bij het ROC Zadkine en vanaf 2001 in een vergelijkbare positie bij gemeente Dordrecht. Vanaf mei 2013 is ze gestopt met haar werkzaamheden voor de gemeente Dordrecht. Ze wil graag een aantal nevenfuncties gaan vervullen die aansluiten op haar ervaring met en kennis van onderwijs, personeel en organisatie en openbaar bestuur.

 

Miriam Scha heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Onderwijskwaliteit en Human resource management. Zij is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie e lid van de onderwijscommissie.

 

De heer drs. Paul Zevenbergen studeerde Economie en Financieel Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij startte zijn loopbaan als leraar Economie, daarna bij het ministerie van Financiën. Vervolgens werkte hij als consultant, directielid, partner bij Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. Hij werd bestuursvoorzitter van IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO. Deze beoordeelt de kwaliteit van alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Ook in nevenfuncties is hij actief, onder andere als lid raad van toezicht van het Albeda College. Hij brengt binnen het algemeen bestuur stevige expertise op het gebied van onderwijskwaliteit en financiën en is daarnaast gewend vanuit een breed perspectief naar organisaties te kijken. BOOR biedt hem een mooie aanvulling binnen de keten van basisonderwijs tot en met universitair onderwijs waar hij al goed bekend mee is. Als betrokken ouder en Rotterdammer met hart voor onderwijs wil hij graag bijdragen aan BOOR. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, waar ook één van zijn kinderen naar school gaat.

 

Paul Zevenbergen heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Onderwijskwaliteit, passend onderwijs en Financiën en huisvesting. Hij is tevens voorzitter van de auditcommissie en de onderwijscommissie.

 

 

De heer Mohamed Acharki

 

Mohamed Acharki heeft binnen het algemeen bestuur als aandachtsgebied Huisvesting. Tevens is hij lid van de auditcommissie.

 

 

Rens Knegt is als extern lid verbonden aan auditcommissie.

 

 

De leden van het algemeen bestuur ontvangen vacatiegeld voor het vervullen van hun werkzaamheden.