College van bestuur

 

 

 

Huub van Blijswijk

Voorzitter college van bestuur, sinds 1 augustus 2013
Portefeuille algemeen beleid, strategievorming en innovatie

 

 

 

Renata Voss

Lid college van bestuur, sinds 1 augustus 2017

Portefeuille (speciaal) basisonderwijs

 

 

Anne de Visch Eybergen

Lid college van bestuur, sinds 1 februari 2014

Portefeuille voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, passend onderwijs