Gedragscode Profilering

FOKOR heeft op 14 juni 2018 de Gedragscode Profilering po en vo inclusief so/vso vastgesteld.

 

Definitie profilering
Profilering betekent dat een school zich een eigen karakteristiek gezicht of imago aanmeet en aangeeft waarin ze zich onderscheidt. Door een duidelijke profilering weten ouders en leerlingen waar de school voor staat.

Doel
De Gedragscode Profilering heeft twee doelen:
1. Kaders bieden voor scholen om profilering vorm te geven ten einde ouders en leerlingen een duidelijke keuzemogelijkheid te bieden ten aanzien van de beschikbare po- en vo-scholen die onder het werkingsgebied van FOKOR vallen;
2. Waarborgen dat een school of groep van scholen zich vanuit eigen kracht profileert en zich niet negatief uitlaat over andere scholen. 

Kortom: "Fatsoen moet je doen"

 

Download de Profileringscode en bijbehorende brief van FOKOR onderaan deze pagina.