Kindcentrum IJsselmonde

In 2021 opent Kindcentrum IJsselmonde zijn deuren. Hier worden basisonderwijs en kinderopvang geïntegreerd om kinderen de beste kansen te bieden op een goede toekomst.

 

Kindcentrum IJsselmonde:

  • Is een ontmoetingsplek voor alle kinderen uit de wijk van 0 tot 13 jaar;
  • Sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder individueel kind;
  • Biedt ieder kind ondersteuning op maat;
  • Biedt kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn;
  • Is een rijke speel- en leeromgeving.

Drie scholen gaan samen
Er staan drie BOOR scholen in Groot IJsselmonde: De Groene Palm, De Kubus en de Van Heuven Goedhart. Deze scholen worden opgeheven en gaan op in één kindcentrum, samen met peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een Ukkiegroep (0-2 jaar). Het kindcentrum krijgt nieuwe huisvesting. Hierdoor kan de visie van het kindcentrum op onderwijs vertaald worden in de manier waarop het gebouw wordt ingericht.

 

Het project is op dit moment in de definitiefase. We leggen de uitgangspunten van het Kindcentrum vast in het projectplan, er worden partners gekozen en we investeren in draagvlak en eigenaarschap.

 

Links: