1  2  3  volgende ›

Archief BOOR Magazine

Voorheen verscheen het BOOR Magazine in gedrukte vorm. Hieronder is het archief opgenomen:

Oktober 2013
 • Voor tientallen medewerkers vond BOOR een nieuwe werkplek
  Scholen konden na de zomer volledig bezet aan de slag
 • 'Weet je hoeveel passie en betrokkenheid we tegenkomen?'
  Interview met Didier Dohman, nieuw lid college van bestuur
 • Het dorp van Eveline en Scott
  Twee leerlingen van Thorbecke Voortgezet Onderwijs laten hun belangrijke plekken in Nieuwerkerk aan den IJssel zien
 • Onderwijsraad
  Voorspelt etniciteit of onderwijsniveau onderwijsachterstand?
 • 'Niemand kijkt je raar aan, iedereen accepteert elkaar'
  Mathilde heeft het syndroom van Cowden en vertelt over haar ervaringen op de Mytylschool De Brug
 • Steeds meer leerlingen slagen voor hun examen
  De resultaten wisselen echter sterk per school en afdeling
 • Deltaplan moet medezeggenschap uit het slop trekken
  Betere scholing, meer kennis, duidelijke budgetten moeten tij keren
 • Herenwaard, school voor voortgezet speciaal onderwijs
  Onderwijs in zelfredzaamheid

Download dit BOOR Magazine
Juni 2013
 • Inspraak met kennis van zaken
  Medezeggenschap is meer dan een wettelijke verplichting. Daarom investeert BOOR in de kennis over de inspraak op het beleid van scholen en bestuur.
 • Ik merk aan alles dat belangrijke lessen getrokken zijn
  Interview met Huub van Blijswijk, aankomend voorzitter college van bestuur van BOOR
 • Het eiland van Mustafa en Fatma
  Twee leerlingen van basisschool Noordereiland laten hun favoriete plekken op het Noordereiland zien.
 • 10 jaar EarlyBird
  Vroeg en voorschools onderwijs in het Engels maakt stormachtige ontwikkeling door
 • 'Ik ben gek op eten en vind alles lekker'
  Aliyan vertelt over het schoolrestaurant op basisschool de Bloemhof 
 • Cito-eindtoets
  De eindresultaten laten een daling zien ten opzichte van vorig jaar
 • Leonardoleerlingen kienen snelste bootje uit
  Leerlingen van basisschool ’t Prisma wonnen tijdens een techniektoernooi het onderdeel ‘Boot op drift’.
 • ‘Belangrijk dat jongeren een vak leren’
  Vmbo De Wielslag heeft de ambitie om de vakschool van Zuid te worden


Download dit BOOR Magazine
Maart 2013
 • Strijd tegen leegstand
  Efficiënter gebruik van schoolruimte vraagt maatwerk
 • 'Taalonderwijs geven aan peuters is een vak apart'
  Interview met Ruben Fukkink, Hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind
 • De wijk van Khatra en Luka
 • Twee leerlingen van basisschool De Meridiaan in Oosterflank laten hun favoriete plekken in de wijk zien
 • Onderwijskundig leiderschap
  Nieuwe docenten leggen de lat hoger
 • 'Ik ga zelf met de tram naar school'
  Michel heeft een spierziekte en vertelt over zijn ervaringen op basisschool Pluspunt 
 • Montessori in Vreewijk
  Ouders kiezen bewust voor basisschool De Mare
 • Basisschool Jan Antonie Bijloo eerste Minervaschool
  Predicaat voor passend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen
 • Basisschool Pluspunt ontvangt TOP-certificaat
  Certificaat voor scholen die excelleren op een kernwaarde van het openbaar onderwijs

Download dit BOOR Magazine
December 2012
 • BOOR Services
  Hoe kunnen we scholen maximaal ondersteunen?
 • 'Ik zie alle ruimte voor een nieuwe start'
  Interview met Philip Geelkerken, commissielid Governance Openbaar Onderwijs.
 • Meer leerlingen voor BOOR
  Oktobertellingen laten weer een groei zien in het leerlingenaantal.
 • Het dorp van Isabel en Jeffrey
  Twee leerlingen van basisschool De Phoenix in Rozenburg laten hun favoriete plekken in het dorp zien.
 • Samenwerking zonder bureaucratie
  Simone de Wit, kwartiermaker PPO Rotterdam, vertelt over het nieuwe samenwerkingsverband voor passend onderwijs in Rotterdam.
 • Waarom drinken wij als enige zoogdier ook de melk van een ander dier?
  Mason krijgt filosofieles op basisschool 't Landje en stelt allerlei vragen over hoe de natuur in elkaar zit.

Download dit BOOR Magazine
Oktober 2012
 • Het einde van de manager
  Directeuren hebben het druk met dagelijkse beslommeringen en houden weinig tijd over voor onderwijskundig leiderschap.
 • 'Moedertje gemeente is niet meer'
  Interview met Bert-Jan Kollmer, directeur van belangenbehartiger VOO, over verzelfstandiging van openbare schoolbesturen.
 • Eindexamencijfers uit het voortgezet onderwijs
  Op drie BOOR-opleidingen slaagden alle leerlingen.
 • De wijk van Azra en Orlando
  Twee leerlingen van basisschool De Klimop in het Ouder Noorden laten hun favoriete plekken in de wijk zien.
 • Onderwijs aan meerbegaafde leerlingen
  Hedwig van Schie, projectleider van Minerva, vertelt over passend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen.
 • De eredivisie en een studie bewegingswetenschappen
  Gabriela volgt het topsportprogramma op het Thorbecke en heeft twee doelen de komende tijd.

Download dit BOOR Magazine
Juni 2012
 • Onderwijs en jeugdhulpverlening zoeken naar nieuwe wegen
  Bureaucratie, wachtlijsten en geografische muren: ze zorgen er vaak voor dat hulp aan jongeren en hun gezinnen niet adequaat van de grond komt. In Rotterdam-Zuid kijkt het Olympia College samen met de jeugdhulpverlening hoe het anders kan.
 • 'Elk uur dat een kind niet op school zit, gaat het slechter met hem'
  Interview met Marco Pastors, directeur Kwaliteitssprong Zuid, over de jongste wijken van Rotterdam.
 • Dromen voor Pernis
  Tussen de havens ingeklemd, ligt het van oorsprong boerendorp Pernis. Basisschool De Plataan is een van de winige dorpsscholen van Rotterdam.
 • Campus voor Einstein
  Het Einstein Lyceum krijgt een plek op de nieuwe campus Hoogvliet. "Zo'n campus zorgt ervoor, dat we ons lyceum dieper in de samenleving wortelen."
 • Pieken in de zomer
  Interim-bouwkundige Peter van Heerde reorganiseert de afdeling bouwzaken en begeleidt de lopende werkzaamheden bij de scholen. De piek ligt in de zomer.
 • Talenten in theater
  Tijdens de talentenmiddag in theater Zuidplein konden de bezoekers genieten van twaalf acts van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Download dit BOOR Magazine
Maart 2012
 • Het verhaal achter de open voordeur
  De voordeur staat voor elke leerling open: is dat de ultieme eigenheid van de openbare scholen van BOOR? Als je op de naam afgaat wel. "Het is niet makkelijk om een naam te verzinnen die recht doet aan de gehele identiteit van het openbaar onderwijs."
 • 'Je moet als jongere stevig in je schoenen staan in deze stad'
  Marjolijne Lewis, MEE Rotterdam Rijnmond, ziet veel jongeren wiebelen op het randje van de samenleving.
 • Dromen voor de Oleanderbuurt
  Basisschool Bloemhof biedt onderwijs in een wijk, waar zand en grond alleen te vinden zijn onder de stoeptegels.
 • Bedrijvige school
  Nieuwsbouw voor vmbo-school De Wielsa": "De mensen op straat zien de leerlingen die achter de zaagbank aan het werk zijn."
 • Opleiding voor onderwijsinnovator
  Jan Bulsink stond aan de wieg van de nieuwe masteropleiding onderwijsinnovatie en mediamangement.
 • Boeiende gesprekken over hoofddoekjes
  Basisschool Duo2022 gooide het over een andere boeg met levensbeschouwelijk onderwijs.

Download dit BOOR Magazine
December 2011
 • Kunsteducatie blijkt een hele opgaaf voor scholen
  Kunsteducatie: het staat keurig beschreven in de kerndoelen van het onderwijs. Toch vinden veel scholen het lastig om hier vorm aan te geven: te weinig kennis, matig aanbod van derden en hoge kosten.
 • "Als ouders en school niet op elkaar kunnen rekenen, betaal je een prijs"
  Opvoeden doe je met elkaar, vindt Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek. Maar daar rust een taboe op, weet hij.
 • Dromen voor het nieuwe westen
  Tussen de Heemraadsingel en de Delfshavense Schie ligt een kleurige en levendige wijk, daar geeft De Vierambacht onderwijs.
 • Pionieren met noodlokalen
  Een nieuwe school beginnen, is meestal pionieren. Wolfert PRO doet dat met behulp van noodlokalen, maar dat valt mee.
 • Wetenschap op basisschool
  Projectleider wetenschapsknooppunt Karin Schreuder brengt wetenschap de school binnen voor begaafde leerlingen.
 • Tutorvrijwilligers helpen leerlingen
  BOOR start een pilot met vrijwilligers die in hun vrije tijd Rotterdamse jongeren op school willen begeleiden als tutor.
Bekijk hier de bladerversie.


Download dit BOOR Magazine
Oktober 2011
 • De grenzeloze generatie
  De huidige generatie jongeren heeft moeite met grenzen en is vooral op zichzelf gericht, aldus onderzoeksbureau Motivaction. Maar de maatschappelijke stage doen ze met hart en ziel.
 • "Het rugzakje was een heel interessant zorginstrument"
  Ursie Lambrechts en de advies- en evaluatiecommissie passend onderwijs plaatste kritisch kanttekeningen bij de Wet Passend onderwijs.
 • Dromen voor Hoek van Holland
  Officieel hoort Hoek van Holland bij de stad Rotterdam. Maar zo voelt het niet. Dorpse dromen voor de Van Rijckevorselschool.
 • Spelen met licht in de klas
  Basisschool Jacob Maris beïnvloedt met licht en kleur het gedrag van de leerlingen. En onderbouwt dat wetenschappelijk.
 • Cultuurbepaalde gezondheid
  Projectleider Liesbeth Verdonk van Lekker Fit! wil leerlingen van basisscholen gezonder laten eten en meer laten bewegen.
 • Minerva helpt hoogbegaafde leerlingen
  Statistisch gezien zou elke klas ten minste een hoger begaafde leerling moeten hebben. Minerva wil scholen helpen.

Download dit BOOR Magazine
September 2011
 • De iGeneratie
  Profiel van de informatiejeugd: ze zijn superhandig met media en smartphones.
 • Hoogleer Wim Veen
  "Nieuwe media doorbreken grenzen. Daar moet het onderwijs wat mee doen."
 • Weblogger Han de Jonge, Pierre Bayle
  "De directe invloed is leuk."
 • Aan de slag met nieuwe media
  Zeven tips om werk te maken van nieuwe media als Facebook, YouTube en Twitter.
 • Engels leren met je mobiel
  Wat levert een experiment met mobiel leren via smartphones in diergaarde Blijdorp op?
 • De ict-coördinator repareert niet meer
  De man-van-de-techniek op basisschool De Catamaran richt zich steeds meer op onderwijskundige toepassingen van ict.
 • Digitaal schoolbord exit
  Alle Einstein-leerlingen hebben toegang tot draadloos internet. De digi-borden verliezen hun functie.
 • Is de iPad op school een hype?
  Het Erasmiaans Gymnasium experimenteert met iPads. "Een aantal koplopers is voor zo'n experiment nodig."
Bekijk hier de bladerversie.


Download dit BOOR Magazine
1  2  3  volgende ›