Samenstelling

Eind 2016 zijn er tussentijdse verkiezingen georganiseerd om in 2 vacatures te voorzien voor personeelsleden. Het is inderdaad gelukt om die 2 plekken te vullen. Op dit moment is de personeelsgeleding voltallig en is er voor de oudergeleding slechts een lege plek. De gmr-po telt nu 8 personeelsleden en 7 ouderleden. Eind schooljaar 2016-2017 zijn er weer algehele verkiezingen. Alle gmr-leden treden dan af en leden moeten opnieuw worden gekozen. Huidige leden mogen zich dan herkiesbaar stellen maar de verkiezingen staan ook open voor nieuwe leden. Als er dan meer kandidaten zijn dan vacatures, dan zijn het de mr's van de scholen die de leden van de gmr kiezen.

De samenstelling is als volgt:

 

 • Mieke van den Berg
  De Clipper
  Lid gmr-po (ouder)
 • Martijn Groenewegen
  De Bergse Zonnebloem
  Voorzitter gmr-po (ouder)
 • Marco Kole
  Het Landje
  Lid gmr-po (ouder)
 • Chantal Lauwens
  Pluspunt
  Secretaris gmr-po (personeel)
 • Josje Mets
  De Boog
  Lid gmr-po (personeel)
 • Denise Monteiro
  OBS Kasteel Spangen
  Lid gmr-po (personeel)
 • Dagmar Pit
  De Blijberg
  Lid gmr-po (personeel)
 • Rosa Rodrigues
  De Margriet
  Lid gmr-po (ouder)
 • Marlies Rosenbrand
  De Triangel
  Lid gmr-po (ouder)
 • Frouwke Siebeling
  Passe-Partout
 • Patrick Smit
  De Barkentijn
  Lid gmr-po (personeel)
 • Josephine Verhoef
  De Clipper
  Lid gmr-po (ouder)
 • Marianne de Vries
  • BOOR Services
  • BOOR Services | Bestuur en beleid
  Ambtelijk secretaris van de 3 gmr's
 • Gudrun Yildiz - Van der Ceelen
  Montessorischool Tuinstad
  lid GMR-po (ouder)