Samenstelling

Eind 2016 zijn er tussentijdse verkiezingen georganiseerd om de 4 vacatures voor ouders en de 2 vacatures voor personeelsleden te vervullen. Dat is toen maar ten dele gelukt. Er zijn 2 personeelsleden toegetreden maar ouders hebben zich niet aangemeld. Dat is jammer en ook zorgelijk. Eind schooljaar 2016 - 2017 treden alle leden af en zijn er algehele verkiezingen. De huidige leden kunnen zich dan herkiesbaar stellen maar nieuwe leden kunnen ook toetreden. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan gaan de mr's van de scholen de gmr-leden kiezen. Op dit moment bestaat de gmr-so/vso uit 8 personeelsleden en 4 ouderleden.

De samenstelling is als volgt:

 

 • Vanessa Bernhart
  A. Willeboerschool
  Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Margot du Burck
  De Archipel
  Lidgmr-so/vso (personeel)
 • Inge Dijkhuizen
  Recon openluchtschool
  Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Harmke Dortland
  Mytylschool De Brug
  Lid gmr-so/vso (ouder)
 • Caroline van der Esch
  De Piloot
  Lid gmr-so/vso (ouder)
 • Petra van Haaren
  De Piloot
  Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Rita Iwaz-van Wurmond
  De Archipel
  Lid gmr-so/vso (ouder)
 • Karin van Mil
  De Piloot
  Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Floor Slavenburg
  Mytylschool De Brug
  Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Deborah Starmans
  De Piloot
  Lid gmr-so/vso (ouder)
 • Eva Vlaming
  Mytylschool De Brug
  Intern begeleider / Secretaris gmr-so/vso (personeel)
 • Marianne de Vries
  • BOOR Services
  • BOOR Services | Bestuur en beleid
  Ambtelijk secretaris van de 3 gmr's