zoeken

Samenstelling

Eind 2016 zijn er tussentijdse verkiezingen georganiseerd om de 4 vacatures voor ouders en de 2 vacatures voor personeelsleden te vervullen. Dat is toen maar ten dele gelukt. Er zijn 2 personeelsleden toegetreden maar ouders hebben zich niet aangemeld. Dat is jammer en ook zorgelijk. Eind schooljaar 2016 - 2017 treden alle leden af en zijn er algehele verkiezingen. De huidige leden kunnen zich dan herkiesbaar stellen maar nieuwe leden kunnen ook toetreden. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan gaan de mr's van de scholen de gmr-leden kiezen. Op dit moment bestaat de gmr-so/vso uit 8 personeelsleden en 4 ouderleden.

De samenstelling is als volgt:

 

 • Marjolijne van den Berg
  Openluchtschool de Recon
  Zorgcoordinator / Lid gmr-so/vso (personeel)
 • Cindy uit de Bulten
  A. Willeboerschool
  Voorzitter gmr-(v)so (ouder)
 • Margot du Burck
  De Archipel
  lid GMR-so/vso (personeel)
 • Inge Dijkhuizen
  Openluchtschool de Recon
  Lid gmr-(v)so (personeel)
 • Harmke Dortland
  Mytylschool De Brug
  Lid gmr-(v)so (ouder)
 • Petra van Haaren
  De Piloot
  Lid gmr-(v)so (personeel)
 • Floor Slavenburg
  Mytylschool De Brug
  Lid gmr-(v)so (personeel)
 • Martin Slooff
  A. Willeboerschool
  Vice-voorzitter gmr-so/vso (ouder)
 • Eva Vlaming
  Mytylschool De Brug
  Intern begeleider / Secretaris gmr-so/vso (personeel)
 • Marianne de Vries
  • BOOR Services
  • BOOR Services | Bestuur en beleid
  Ambtelijk secretaris van de 3 gmr's
 • Piet van der Wenden
  SCOOR
  lid GMR-so/vso (personeel)