Samenstelling

Eind schooljaar 2015-2016 ontstonden in de gmr een groot aantal vacatures, onder meer door het vertrek vanwege pensionering van een aantal personeelsleden. Daarom zijn er toen tussentijdse verkiezingen gehouden om die plekken op te vullen. Het ging om minimaal 4 personeelsleden, 2 ouders en 6 leerlingen. De laatste jaren zijn er amper leerlingen in de gmr geweest. Het is met deze verkiezingen gelukt om alle personeelsplekken op te vullen en ook voor de ouders. En voor het eerst sinds lange tijd hebben zich 4 leerlingen aangemeld die nu deel uitmaken van de gmr. Op dit moment bestaat de gmr-vo uit 12 personeelsleden, 6 ouders en 4 leerlingen.

Eind dit schooljaar zijn er algehele verkiezingen waarbij alle leden aftreden en opnieuw gekozen moeten worden. Huidige leden kunnen zich herkiesbaar stellen maar de verkiezingen staan ook open voor nieuwe leden. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan gaan de mr's van de scholen de gmr-leden kiezen.

De samenstelling is als volgt:

 

 • Said Abafar
  Wolfert van Borselen scholengroep
  Lid gmr-vo (ouder)
 • Cemile Arioz-Tumkaya
  Erasmiaans Gymnasium
  Lid gmr-vo (ouder)
 • Ugur Arisoy
  Wolfert van Borselen scholengroep
  Lid gmr-vo (ouder)
 • Ad Brouwer
  Erasmiaans Gymnasium
  Lid gmr-vo (personeel)
 • Cynthia Christiani
  Wolfert van Borselen scholengroep
  Lid gmr-vo (ouder)
 • Freek Groeneweg
  Wolfert van Borselen scholengroep
  lid gmr-vo (personeel)
 • Enlil Khalil
  Erasmiaans Gymnasium
  Lid gmr-vo (leerling)
 • Jeroen Overvoorde
  Libanon Lyceum
  lid gmr-vo (personeel)
 • Jeffrey Sellier
  • Olympia College
  • Rotterdams Vakcollege de Hef
  Orthopedagoog. Lid gmr-vo (personeel)
 • Jan Sluimer
  Erasmiaans Gymnasium
  Voorzitter gmr-vo (personeel)
 • Mahinder Toelaram
  Thorbecke Voortgezet Onderwijs
  Lid gmr-vo (personeel)
 • Gina de Visser
  Thorbecke Voortgezet Onderwijs
  Lid gmr-vo (personeel)
 • Jeroen Visser
  Libanon Lyceum
  Secretaris gmr-vo (personeel)
 • Anniek de Vreede
  Wolfert van Borselen scholengroep
  Lid gmr-vo (personeel)
 • Marianne de Vries
  • BOOR Services
  • BOOR Services | Bestuur en beleid
  Ambtelijk secretaris van de 3 gmr's
 • Jos Wernet
  Libanon Lyceum
  Lid gmr-vo (ouder)
 • Cor de Wit
  Olympia College
  Lid gmr-vo (personeel)