BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen. Medewerkers, ouders, leerlingen en anderen die een taak hebben op school of binnen het bestuur kunnen bij hen terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen onze organisatie kan hij of zij terecht bij de externe vertrouwenspersoon

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

 

Mevrouw Seema Ouweneel  
telefoon: 06 - 46 13 61 50
e-mail: seenema@xs4all.nl

 

De heer Arnoud Kok  
telefoon: 06 - 14 39 90 25
e-mail: arnoud@purpl3.nl

 

Mevrouw Jakkie Ames
telefoon: 06 - 13570625
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com