Vrijwillige ouderbijdrage en tussenschoolse opvang

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.


Het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden echter niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, sportdag of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd worden. Onze scholen kunnen aan u vragen om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke activiteiten voor de kinderen.


De vrijwillige bijdrage is vrijwillig. Kinderen van ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, mogen altijd meedoen met de activiteiten. Wel kan de school besluiten om, als er door alle ouders samen niet voldoende geld wordt opgehaald, de activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of niet door te laten gaan.


De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks per school vastgesteld. De oudergeleding van de mr heeft instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gepubliceerd in de schoolgids. De schoolgids is te vinden op de website van de school.
Informatie over eventuele tussenschoolse opvang (tso), georganiseerd door de school, is ook terug te vinden in de schoolgids van de school.