zoeken
‹ vorig bericht   bericht 187 van 212   volgend bericht ›

22 augustus 2016

BOOR bereikt mijlpaal in governance

Vlak voor de zomervakantie bereikte BOOR opnieuw een mijlpaal. Op 7 juli stelde de gemeenteraad van Rotterdam niet alleen onze jaarstukken vast, maar ook een onderzoeksrapport over de aanbevelingen van de commissie Governance Openbaar Onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat de relatie tussen BOOR en de gemeente, en de organisatie, werkwijze en cultuur binnen BOOR, op het gewenste niveau zijn. Er is geen vervolgonderzoek meer nodig, wel rest nog de implementatie van enkele onderdelen.

Aanleiding
In 2012 heeft de commissie Governance Openbaar Onderwijs (GOO), ook bekend als de ‘commissie Cohen’ 26 aanbevelingen gedaan over de inrichting van de relatie tussen gemeente en BOOR en over organisatie, werkwijze en cultuur binnen BOOR. In 2014 is onderzocht in hoeverre op dat moment de aanbevelingen waren opgevolgd. Conclusie was toen: alle aanbevelingen zijn opgevolgd, maar nog niet allemaal volledig. Ook was nog niet van alle aanbevelingen de werking goed vast te stellen. Daarom is door de gemeenteraad gevraagd om een vervolgonderzoek te doen. Dat onderzoek is nu uitgevoerd door de dienst Concern Auditing (CA) van de gemeente Rotterdam. De gemeente en BOOR waren gezamenlijk opdrachtgever.

Belangrijkste conclusies
• Overall conclusies zijn positief. Er wordt geconstateerd dat BOOR en de gemeente aanbevelingen van de cie Cohen verder hebben opgepakt en geïmplementeerd. De relatie tussen beide is verder verbeterd.
• De implementatie van de aanbevelingen is volgens CA in een zodanig vergevorderd stadium dat BOOR een fase van crisismanagement kan afsluiten en naar een fase van bouw en borging kan groeien.
• Er is dan ook geen vervolgonderzoek meer nodig.
• Enkele aanbevelingen zijn volgens CA nog niet volledig geïmplementeerd. Afgesproken is dat BOOR hierover in de voortgangsrapportages en het jaarverslag bericht.

De raad had op 7 juli geen bespreektijd nodig om het rapport vast te stellen. Dat toont het groeiende vertrouwen in BOOR, ook op dit vlak, en daar zijn we blij mee. Met dank aan allen die dit hebben bereikt en aan de collega’s die hebben geparticipeerd in het onderzoek!