zoeken
‹ vorig bericht   bericht 183 van 212   volgend bericht ›

21 september 2016

Startschot Job Academie: ondanks beperkingen op weg naar een volwaardige baan

Moeilijk lerende jongeren begeleiden naar passend en betaald werk. Dat is het doel van de Job Academie, een samenwerking van Stichting BOOR, jobcoachorganisatie Potenco, Stichting MEE en Franciscus Gasthuis & Vlietland. Vandaag tekenen zij hun samenwerkingsovereenkomst. Twaalf leerlingen zijn dit schooljaar al gestart onder de vlag van de Job Academie in het ziekenhuis. Zij worden intensief begeleid en opgeleid, zodat zij voldoen aan de vraag van werkgevers en in aanmerking komen voor een betaalde baan. De Job Academie maakt hiervoor gebruik van de internationaal beproefde methode SEARCH.

Unieke kans op betaald werk
Bij de Job Academie draait het allemaal om betere kansen voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Via de Job Academie kunnen zij een plek op de arbeidsmarkt vinden die eerder niet voor mogelijk werd gehouden. De Job Academie is geen fysieke school, maar een infrastructuur voor leerlingen van het VSO en uit het praktijkonderwijs. Met behulp van de methode SEARCH worden leerlingen in het laatste jaar van hun VSO optimaal voorbereid op een volwaardige baan. Uit ervaringen van SEARCH blijkt dat leerlingen met deze methode grote kans hebben op een betaalde aanstelling waarin zij jaren goed kunnen functioneren. Dat, terwijl veel van deze leerlingen bij de huidige uitstroom vaak terecht komen op een sociale werkplaats of in een uitkeringssituatie.

Invulling participatiewet
Tegelijk biedt de Job Academie ook kansen aan de werkgever. In Franciscus gasthuis & Vlietland zijn bepaalde werkzaamheden die een redelijk hoog functioneringsniveau vragen, maar zo repetitief van aard zijn dat het moeilijk is hier passende werknemers voor te vinden. Dit soort banen kunnen een uitstekende match zijn voor de leerlingen. Bovendien vervult de werkgever door mee te doen aan de Job Academie een deel van de wettelijke verplichting in die voortvloeit uit de participatiewet.