Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 130 van 191   volgend bericht ›

22 mei 2017

Meer aandacht voor Engels op basisscholen

De plek van Engels op de basisschool gaat veranderen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een landelijke herziening van het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. Meer aandacht voor Engels is hier een onderdeel van. Scholen kunnen zelf hun programma kiezen, maar er komen nieuwe, hogere streefniveaus. Wil je jouw programma voor Engels onder de loep nemen en verbeteren? Dan kun je tegen intern tarief de hulp inroepen van de adviseurs van EarlyBird. Sinds kort is EarlyBird ondergebracht binnen de afdeling onderwijskwaliteit van BOOR Services.

Positie EarlyBird binnen BOOR
EarlyBird is ooit begonnen als project voor Vroeg Engels op BOOR-scholen. Het ontwikkelde zich tot een expertisecentrum met landelijke dekking – met nog steeds een Rotterdamse basis. Binnen de organisatie van BOOR had EarlyBird een eigen positie. Dat is nu veranderd. Het is nu een team binnen de afdeling Onderwijskwaliteit als deel van BOOR Services. Daarmee is de afstand tussen bestuurlijk beleid, de scholen en de dienstverlening van EarlyBird verkleind.

Meer aandacht voor Engels
Binnen BOOR willen we ook ruimte maken voor Engels, vandaar de integratie van het team in de afdeling Onderwijskwaliteit. De adviseurs van EarlyBird kunnen alle BOOR Scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs helpen met een programma Engels, passend bij hún mogelijkheden en ambities. Dat kan onder andere door:
• Nascholing en begeleiding voor leerkrachten;
• Hulp bij uitwerken invoerings- en ontwikkelingstrajecten en aanschaf materialen;
• Hulp bij aanvraag subsidie;
• Kwaliteitsbeleid met behulp van een landelijk erkende Kijkwijzer;
• Werving personeel als scholen extra Engels willen geven in verlengde dagarrangementen.

EarlyBird blijft ook buiten Rotterdam opereren met een landelijk netwerk van basisscholen en peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, onderzoek, ontwikkeling van lesmaterialen enzovoort.

Tarief
Binnen BOOR hanteren we een intern tarief voor inzet van adviseurs van EarlyBird. Wil je Engels op je school ontwikkelen, of wil je meer weten over bovengenoemde vormen van hulp en andere ondersteuning, neem dan contact op via info@earlybirdie.nl.