Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 126 van 191   volgend bericht ›

7 juni 2017

Renata Voss voorgedragen als bestuurder bij stichting BOOR

Mevrouw Renata Voss is voorgedragen aan de gemeenteraad van Rotterdam voor benoeming tot bestuurder bij stichting BOOR. Samen met Huub van Blijswijk en Anne de Visch Eybergen zal zij het college van bestuur vormen, met de sector primair onderwijs in haar portefeuille. Het gaat om een benoeming voor een periode van vier jaar.

Renata Voss (54) is momenteel als Griffier verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte van 1989 tot 2004 in verschillende functies bij het ministerie van OCW, onder meer als directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Van 2004 tot 2009 werkte zij als hoofdinspecteur bij de Onderwijsinspectie. Van 2009 tot medio 2015 was zij lid van het college van bestuur van het Albeda College in Rotterdam, verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs met specifiek aandacht voor onderwijsvernieuwing en innovatieve onderwijstrajecten. 

Het bestuur is van mening dat in Renata Voss een kandidaat is gevonden die goed geworteld is in de stad Rotterdam, die de grootstedelijke context begrijpt en de weg weet in zowel primair, secundair als in het beroepsonderwijs. Philip Geelkerken, voorzitter van het algemeen bestuur: “We zien in Renata iemand die goed sturing kan geven aan onderwijskundig leiderschap. Ze staat bekend als een bestuurder die levert wat ze afspreekt. In de procedure heeft ze laten zien strategisch te denken, conceptueel sterk te zijn, koersvast, gericht en systematisch. Zij is een uitstekende aanvulling op de twee overige leden van het college van bestuur.”

Deze periode loopt ook de benoemingstermijn van zowel Huub van Blijswijk als Anne de Visch Eybergen af. Beiden zijn voorgedragen aan de gemeenteraad voor herbenoeming voor een periode van vier jaar bij eindiging van hun huidige termijn, respectievelijk per 1 augustus 2017 en 1 februari 2018. Huub van Blijswijk blijft voorzitter van het college van bestuur en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de strategie en alle beleidsterreinen. Daarnaast heeft hij innovatie in portefeuille en vormt hij de verbindende factor binnen en buiten BOOR. Anne de Visch Eybergen heeft de sectoren voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in haar portefeuille.

De gemeenteraad behandelt de voordrachten op donderdag 22 juni.