Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 124 van 191   volgend bericht ›

13 juni 2017

Lerarenprotest op 27 juni

Leerkrachtencollectief PO in Actie roept leerkrachten op om op dinsdag 27 juni een uur later te beginnen. Deze landelijke actie is een protest tegen lage salarissen, hoge werkdruk en een toenemend tekort aan geschoold personeel in het primair onderwijs. BOOR steunt PO in Actie en wil leraren de ruimte geven om aan het protest deel te nemen. Er wordt geen salaris ingehouden van degenen die meedoen.

Als school heb je de vrijheid om zelf invulling te geven aan de oproep. Het advies is om in het team te bespreken of en hoe je deel wilt nemen aan het protest. Informeer ouders hier ook over, of de school nu een uur later open gaat op 27 juni of niet. Je kunt hiervoor gebruik maken van deze voorbeeldbrief van PO in Actie, waarin ook een oproep wordt gedaan om de online petitie te tekenen.

De actie is een dringend signaal aan de staatssecretaris. Samen met de medewerkers in het basisonderwijs hopen we dat dit signaal doordringt en zich in het nieuwe regeerakkoord vertaalt in meer geld en meer inspanningen voor het po. Iedere leerling heeft recht op de beste leraar. Daar doen we het voor, en een eerlijk salaris en goede arbeidsomstandigheden zijn daarvoor essentieel.