Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 123 van 191   volgend bericht ›

14 juni 2017

Pilots collegiale visitatie in het voortgezet onderwijs van start

Na een lange voorbereiding is de pilot voor collegiale visitatie in het voortgezet onderwijs van start gegaan. BOOR heeft gezocht naar een samenwerkingspartner, omdat we in het voortgezet onderwijs met te weinig scholen zijn om de visitaties alleen uit te voeren. Daarnaast is het fijn als ook andere scholen meekijken, hierdoor wordt de kwaliteit en de meerwaarde van de visitaties verhoogd.
We zijn blij met de gevonden samenwerkingspartners: Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden (OZHW) en Regionaal Overleg Openbare Scholen Zuid Holland Zuid (ROOZZ)

Collegiale visitatie in een notendop
Met de collegiale visitaties willen we de schoolontwikkeling en kwaliteitszorg versterken door uitwisseling en reflectie tussen de scholen tot stand te brengen. Bij een collegiale visitatie gaat een commissie een dag op bezoek bij een collega-school. Een commissie, bestaande uit MT leden van verschillende scholen, beantwoordt onderzoeksvragen over een of twee belangrijke kwesties die door de school zèlf zijn gekozen en opgesteld. De directeur bepaalt namelijk met zijn managementteam de inhoudelijke focus.

Een visitatie is geen beoordeling. De commissie vormt zich een beeld van de school door het bestuderen van documenten en het voeren van gesprekken met panels. Vervolgens verwerkt de commissie haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in een rapport waarmee de school zelf verder kan. Zodoende geven de visitaties de directie en de school een steun in de rug!

Twee pilottrajecten
In december 2016 hebben we een kick-off georganiseerd. Daarin werd nadere informatie gegeven, over de doelstellingen, de manier van werken en uiteraard over de praktijk. Er werden vragen beantwoord en voorbeelden gegeven. Uit deze kick-off zijn voldoende kandidaten voortgekomen om de trajecten te starten.

Voor alle deelnemers is in april een trainingsmiddag georganiseerd. Hier hebben de deelnemers elkaar leren kennen, is uitgelegd hoe een traject verloopt en zijn de spelregels besproken.

Inmiddels zijn twee pilot-trajecten gestart. Op 12 juni was de visitatiedag van het eerste traject op het Wolfert Lyceum. De commissie sprak met vijf verschillende panels, die door de directie van de school zijn samengesteld. De panelgesprekken verlopen volgens een vaste structuur. Aan alle panels zijn ongeveer gelijke vragen gesteld met als doel de vragen van de school te beantwoorden.

Net voor de zomervakantie zal het conceptrapport van de visitatiecommissie worden aangeboden aan de school. Na de vakantie zal het definitieve rapport worden opgeleverd en besproken met de school. De school kan daarna verder met de conclusies en aanbevelingen van de commissie.

Vlak na de zomervakantie vindt de visitatie op RGO Middelharnis plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgend schooljaar willen we nog twee nieuwe trajecten opstarten.