Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 10 van 168   volgend bericht ›

5 december 2017

Staking 12 december

Op 12 december 2017 is er opnieuw een staking in het primair onderwijs, uitgeroepen door PO in Actie. Ook de meeste basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs van BOOR zullen die dag gesloten zijn. Ouders worden hierover geïnformeerd door de directeur van hun eigen school. In dit bericht meer informatie over de aanleiding voor de staking en het standpunt van stichting BOOR.

Waarom opnieuw een staking?
Leraren in het primair onderwijs, verenigd in PO in Actie, willen meer geld voor salarissen en een lagere werkdruk. Daarom hebben zij afgelopen 5 oktober 2017 gestaakt. Het kabinet heeft in het nieuwe regeerakkoord meer geld beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs, maar dit is maar de helft van het bedrag dat volgens PO in Actie nodig is om daadwerkelijke verbetering door te voeren. Aan de minister van onderwijs is gevraagd om voor 5 december met meer geld over de brug te komen. Omdat dit uitbleef, heeft PO in Actie opnieuw een staking uitgeroepen. Of een leerkracht meedoet aan de staking is een individueel recht en een besluit van ieder persoonlijk.

Standpunt BOOR
Stichting BOOR staat achter de doelen van PO in actie. Er is meer geld nodig om leraren in het basisonderwijs een salaris te kunnen betalen dat vergelijkbaar is met dat van hun collega's in het voortgezet onderwijs en om de werkdruk in het basisonderwijs te verminderen. Het bedrag van 720 miljoen euro dat is toegezegd is een betekenisvolle stap, maar voor het kunnen realiseren van goed primair onderwijs is meer nodig. In het regeerakkoord is namelijk ook een bezuiniging opgenomen voor het basisonderwijs en daarnaast is er nu al een tekort op de middelen voor onderhoud van de gebouwen, de middelen voor kinderen met een onderwijsachterstand en is er sprake van een oplopend lerarentekort. Zeker in de Rotterdamse context zal dit gevolgen hebben en de mogelijkheden om goed primair onderwijs te verzorgen onder druk zetten. Al deze punten vragen om een krachtige reactie van het kabinet.

Tot slot
Iedere leerling heeft recht op een goede leraar. Daarom steunen we de actie voor een eerlijk salaris en minder werkdruk voor de leraren in het basisonderwijs.