Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 5 van 168   volgend bericht ›

25 januari 2018

Eduard van Beinum is officieel Minervaschool

Basisschool Eduard van Beinum mag zich sinds 18 januari officieel een ‘Minervaschool’ noemen: een school die een passend aanbod heeft voor de meerbegaafde leerling. “Met ons Minerva-onderwijs zorgen we dat begaafde en hoogbegaafde kinderen met plezier naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en beter presteren”, aldus Mélanie Waterhout, hoogbegaafdheidsspecialist op de Eduard van Beinum.

Minerva is een predicaat van BOOR, dat wordt verleend aan scholen die passend onderwijs realiseren voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Het predicaat staat garant voor een school waar leerkrachten bekend zijn met kenmerken en leereigenschappen van (hoog)begaafde kinderen en de verschillende manieren waarop hoogbegaafdheid tot uitdrukking kan komen. Ook is het onderwijsaanbod aangepast aan de manier en snelheid waarmee (hoog)begaafde kinderen leren.

Voor alle leerlingen winst
Mélanie Waterhout geeft les aan de Minervagroepen van de Eduard van Beinum en doet de interne begeleiding van de (hoog)begaafde leerlingen op school. In 2011 stond zij aan de wieg van het Minerva-onderwijs. “In mijn studie heb ik veel geleerd over het ontwerpen van lessen op maat en over passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Bovendien heb ik veel affiniteit met deze leerlingen. Voor mij was het daarom niet meer dan logisch om me op deze groep te richten.” Zowel de (hoog)begaafde als de andere leerlingen hebben profijt van het Minerva-onderwijs. “Het bijzondere aan dit onderwijs is dat het is verweven met ons totaalconcept. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold, niet alleen de hoogbegaafdheidsspecialist. Wij bieden een inclusieve manier van lesgeven. Dat houdt in, dat het aanbod grotendeels plaatsvindt in de reguliere groepen.” In alle groepen wordt gewerkt met denksleutels, die kinderen aanzetten tot creatief denken. Elke week staat schoolbreed een andere denksleutel centraal. “Dit is een voorbeeld van de manier waarop alle leerlingen profiteren van het Minerva-onderwijs”.

Gezien worden
De (hoog)begaafde leerlingen krijgen onderwijs op hun eigen niveau in de eigen groep. Als een kind ondanks dit specifieke aanbod nog niet op maat bediend kan worden, krijgt het daarnaast ‘peer group’ onderwijs buiten de klas. “Kinderen geven aan dat zij zich gezien en gehoord voelen. Dat is voor ons het belangrijkste!” De visitatiecommissie van BOOR beaamt dat. Het visitatierapport vestigt bovendien de aandacht op het congruente verhaal van de school: “In de klas zie je terug wat de coördinator vertelt, van de ouders hoor je terug wat er in de beleidsstukken staat en de kinderen vertellen je wat de leerkrachten net hebben uitgelegd. Er is rust en structuur in de klassen en op de andere werkplekken.”