Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 5 van 160   volgend bericht ›

31 mei 2018

Onderwijs met lef op de Wolfert Tweetalig: Van een zesjescultuur naar een cultuur van zevens

Er wordt veel geschreven over de ‘zesjescultuur’ in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Uit de laatste Staat van het Onderwijs bleek opnieuw dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs minder gemotiveerd zijn om te leren dan in veel andere landen. Hoe zorg je dat leerlingen hun hele schoolcarrière wél gemotiveerd blijven? De Wolfert Tweetalig, middelbare school voor havo en vwo, deed op aanvraag van de Universiteit Leiden mee aan de pilot GUTS, die gericht is op het verhogen van de motivatie van leerlingen. Twee onderzoekers promoveerden deze maand op de resultaten ervan. Arnold Koot, directeur Wolfert Tweetalig: “We hebben de afgelopen jaren een significante verbetering van de cijfers gezien, en dat ging niet ten koste van plezier of motivatie.”

Over GUTS
GUTS staat voor Gedifferentieerd Uitdagen van Talent. Het programma kent twee belangrijke pijlers: leerlingen moeten gemiddeld een zeven staan om zonder bespreking over te kunnen gaan én er is expliciete aandacht voor talentontwikkeling (leerlingen mogen kiezen waarin zij willen excelleren). Twee phd-studenten hebben tijdens de looptijd van de pilot onderzoek gedaan naar de gevolgen van het programma GUTS voor de motivatie en prestaties van de betrokken scholieren.

Ervaring Wolfert Tweetalig
“We hebben vier jaar met het programma gewerkt in de onderbouw, als pilot” vertelt Arnold Koot, directeur Wolfert Tweetalig. “En we vinden de resultaten zeer positief. We zijn met zijn allen door een veranderingstraject gegaan, dat geldt net zo goed voor docenten als voor leerlingen.” Leerlingen én ouders moesten het meest wennen aan het feit dat de norm verhoogd werd naar een zeven. “Het was altijd: als je gemiddeld een zes staat, ga je over. Nu is een leerling die onder een gemiddelde van een zeven scoort een bespreekgeval. Dat kan wel stress geven bij leerlingen en ouders. Het betekent overigens niet dat deze leerling niet over kan gaan, maar hij moet wel kunnen verklaren waarom hij een gemiddelde van bijvoorbeeld een 6,2 heeft.” Volgens Koot leidt juist dit gesprek tot betere, leerlinggerichte oplossingen en verbeteringen.
De school is zo positief over GUTS dat ze niet alleen doorgaat met het programma, maar het ook invoert in de bovenbouw. “Het ambitieniveau is hoog” aldus Arnold Koot. “En zo hoort het ook.”

De Volkskrant besteedde op 30 mei aandacht aan de Wolfert Tweetalig in dit artikel: ‘De strijd aangaan met de zesjescultuur door de norm te verhogen naar…een zeven’.