Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 2 van 148   volgend bericht ›

8 juni 2018

Jaarverslag 2017 online

Het jaarverslag van stichting BOOR over 2017 staat online. Het is te bekijken op boorbestuur.nl/jaarverslag. Bij het jaarverslag hebben we een infographic gemaakt, waarop in één oogopslag de hoogtepunten van 2017 te zien zijn en een weergave van de belangrijkste cijfers. Klik op de afbeelding om te vergroten:Hoogtepunten
Terugkijkend op 2017 overheerst een positief gevoel. Er zijn mooie dingen gebeurd op de scholen. Zo werd Selma Klinkhamer van RVC De Hef verkozen tot schoolleider van het jaar, wonnen geschiedenisdocenten Kiki Varekamp en Christiaan Veldman van de Wolfert Tweetalig de NRO-onderwijsprijs en zijn we in het speciaal onderwijs gestart met een pilot voor niet-leerbare thuiszitters. Ook als organisatie hebben we flinke stappen gezet en de opgaande lijn van de afgelopen jaren weten vast te houden. Bovendien is het gelukt om het jaar met een positief financieel resultaat af te sluiten. Het grootste deel hiervan wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen, waardoor we dicht bij de gewenste 10% komen. Een overig deel wordt gebruikt voor een kwaliteitsimpuls in onderwijs en huisvesting in het basisonderwijs.

Onderwijskwaliteit
Voor BOOR is en blijft het belangrijkst: het best denkbare openbaar onderwijs realiseren voor al onze leerlingen. De onderwijskwaliteit staat daarom altijd voorop. Op bijna alle scholen is de onderwijskwaliteit goed op orde. Drie basisscholen kregen in 2017 weer een basisarrangement. Er waren per december 2017 nog twee zwakke basisscholen en vier zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs. Op de betreffende scholen wordt hard gewerkt aan verbetering. En met succes: medio 2018 zien we dat twee van de vier genoemde vo-afdelingen weer voldoende zijn. We zijn natuurlijk pas écht tevreden als de teller op nul staat.

Niet alle doelen behaald
Er zijn veel mooie resultaten behaald, maar er zijn ook terreinen waarop we méér hadden willen bereiken dan gelukt is. Zo hebben we op het gebied van ICT niet de voortgang geboekt die we bij de start van het jaar voor ogen hadden. En als het gaat over ziekteverzuim is het resultaat ook achtergebleven bij onze ambitie. We wilden BOOR-breed een verzuim van maximaal 6% behalen. Er zijn goede stappen gezet, maar desondanks komt het percentage uit op 6,6%.

Blik op de toekomst
Kijkend naar de toekomst zien we een grote opgave op het gebied van personeel. Hoe werven en behouden we goede leraren? Wat betekent het lerarentekort voor onze scholen en hoe gaan we hier op een goede manier mee om? Ook de verdere reductie van het ziekteverzuim binnen BOOR houdt de volle aandacht. Daarnaast is het op orde brengen van onze huisvesting prioriteit. Panden van het openbaar onderwijs zijn namelijk oververtegenwoordigd op de aandachtspandenlijst van de gemeente.
Kansengelijkheid, burgerschap en de identiteit van het openbaar onderwijs zijn in 2018 belangrijke thema’s voor de gehele stichting. En tot slot noemen we hier de herinrichting van het voortgezet onderwijs op Zuid, waar de komende jaren handen en voeten aan gegeven zal worden. Er is altijd werk aan de winkel, en dat is maar goed ook, want onderwijs kan én mag nooit stilstaan.