Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorig bericht   bericht 8 van 186   volgend bericht ›

18 december 2018

Focco Vijselaar voorgedragen als lid algemeen bestuur van BOOR

Het algemeen bestuur van stichting BOOR heeft de heer Focco Vijselaar voorgedragen aan de gemeenteraad van Rotterdam als lid van het algemeen bestuur* per 1 januari 2019. Hij gaat zich specifiek bezighouden met de onderwerpen Financiën en ICT.
Focco Vijselaar is werkzaam als directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorheen bekleedde hij diverse andere functies bij het Rijk, onder andere als leidinggevende bij het Ministerie van Financiën en als lid van de bestuursraad bij het Ministerie van EZK. Sinds 2003 woont hij in Rotterdam en zet hij zich actief in voor de jeugd en het openbaar onderwijs in de stad.

Philip Geelkerken, voorzitter algemeen bestuur: “Focco Vijselaar heeft zich laten zien als een intelligente, positief kritische en open communicerende kandidaat. Hij toont goed gevoel voor onderwijs, kinderen en samenleven in de stad Rotterdam. Zijn inhoudelijke kennis en zijn netwerk binnen het Rijk zijn een uitstekende aanvulling op het bestuur.”

De gemeenteraad besluit op donderdag 20 december over de benoeming van Focco Vijselaar, die duurt voor een periode van vier jaar.

*BOOR heeft een one-tier model. Het college van bestuur (drie leden) vormt samen met het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting. Het algemeen bestuur functioneert als intern toezichthouder. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam, de toezichthouder van BOOR.