‹ vorig bericht   bericht 160 van 165   volgend bericht ›

6 maart 2019

Einstein Lyceum verandert van slechte in goede school

Goed! Dat is het oordeel van de inspectie over het Einstein Lyceum. Het Algemeen Dagblad Rotterdam interviewde directeur Mirjam Berkhout over de mooie prestatie!

Het Einstein Lyceum in Hoogvliet was geen school om trots op te zijn. Maar de school transformeerde van slecht naar goed. Vandaag werd het nieuwe oordeel van de Onderwijsinspectie gevierd. 

Het Einstein Lyceum werd in 2006 als ‘zeer zwak’ beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Na 2008 ging het even beter maar in 2012 zakte de school opnieuw door het ijs. Zwak. Veel te weinig kinderen behaalden hun diploma, veel te vaak daalden ze in niveau.

,,Leerlingen vonden het hier gezellig, maar ze leerden weinig”, vertelt directeur Mirjam Berkhout die in 2012 bij de school kwam. In het docententeam heerste paniek, merkte ze. ,,Er waren te lang allerlei beslissingen van bovenaf genomen zonder dat het team daar achterstond. Dan kreeg een docent weer te horen wat met de school gebeurde, zonder dat het aansloot bij wat hij in de klas zag. Het gesprek over de inhoud werd niet meer gevoerd.”

De vele zwakke jaren zijn onbegrijpelijk als je bedenkt dat het Einstein Lyceum decennialang te boek stond als dé school van Hoogvliet. ,,Bij de reünie hoorde ik vorig jaar mensen van in de 80 jaar vol trots over het Einstein praten. Ergens is dat gevoel verdwenen en dat is doodzonde.”

Rust
Berkhout is - dit keer sámen met het team - gaan schrappen. Weg overbodige besluiten, dag labels (iemand had geprobeerd het montessori-concept in te voeren, zonder succes). ,,Ik wilde terug naar de basis: een goed rooster, goede omgangsregels, goed onderwijs. Dat schept rust. Het gaat niet om het onderwijsconcept maar om het kweken van zelfvertrouwen bij kinderen voor het eindexamen.”

Ze is trots op wat er nu staat en trakteerde vandaag de hele school op gebak omdat de Onderwijsinspectie het oordeel ‘goed’ uitdeelt. Hoorde het Einstein Lyceum in het verleden bij de 10 procent slechtst presterende scholen van Nederland, nu zijn alle scores bovengemiddeld. Kinderen blijven op niveau, blijven weinig zitten, halen goede cijfers, slagen meestal én zijn tevreden. ,,Het is ook mooi hoe bij ons alle leerlingen samenwerken: van de brugklas tot de zesde en mavo tot vwo.”

En waar eerst bij de bakker of langs het sportveld in Hoogvliet schande werd gesproken over het Einstein, is de school nu weer bon ton. ,,Het aantal aanmeldingen lag in 2012 rond de 70, vorig jaar waren het er 175.”

Lesje geleerd
Zelf verlaat Berkhout de school dit voorjaar, ze wordt directeur van het Thorbecke in Rotterdam-Oost. ,,Ik heb er vertrouwen in dat het Einstein Lyceum zonder mij verder kan. Hier werkt een zelfbewust team dat dondersgoed weet wat voor nieuwe directeur ze zoekt. Hier hoeft niemand aan te kloppen met het idee er een Dalton-school van te maken.”
Iedereen heeft z’n lesje geleerd, benadrukt ze. ,,Deze school gaat niet meer de verkeerde kant op, dat laten we nooit meer gebeuren. Het is eindelijk weer een school om apetrots op te zijn.”

Bron: Algemeen Dagblad Rotterdam