‹ vorig bericht   bericht 148 van 213   volgend bericht ›

12 februari 2020

De Hoge Brug ontvangt prijs voor goede seksuele voorlichting

Op de websites van Lang Leve de Liefde en NU.nl verscheen nieuws over BOOR-school VSO De Hoge Brug. 

 

VSO De Hoge Brug in Rotterdam ontvangt dinsdag de Lang Leve Liefde Award voor de aandacht die de school tijdens lessen schenkt aan seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Initiatiefnemers van de prijs zijn kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland.

 
Andere scholen die een prijs krijgen, zijn het Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam, het Rudolf Steiner College in Haarlem en Aventus in Apeldoorn.

Rutgers en Soa Aids Nederland reiken de prijs in de week voor Valentijnsdag aan vier scholen uit. De verkiezing moet volgens de initiatiefnemers bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de seksuele vorming op scholen. Bij de beoordeling wordt gelet op educatie, beleid, signalering en omgeving.

 
De Hoge Brug is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende jongeren. Door hun beperking zouden ze risico's minder goed kunnen inschatten, meer vatbaar zijn voor sociale druk en onvoldoende weerbaar zijn, zo melden kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland.

"Het is prijzenswaardig dat de school twee vakdocenten relationele en seksuele vorming heeft. Beiden hebben zich gespecialiseerd op het gebied van seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking als aanvulling op hun opleiding tot leerkracht", aldus de jury. Bron: NU.nlBenieuwd naar het oordeel van de jury van de Lang Leve de Liefde Award? Dat lees je hieronder!

VSO De Hoge Brug in Rotterdam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende jongeren. De school telt 120 leerlingen. Op De Hoge Brug ligt veel nadruk op het praktisch werken, ‘leren door doen’. Dit krijgt invulling door een ruim aanbod van praktische werkzaamheden en het creëren van leer-werksituaties binnen en buiten de school. In alle leerjaren wordt aandacht besteed aan ‘gezond en redzaam gedrag’, waaronder bij de vakken lichaamsverzorging, relationele en seksuele vorming, sociale redzaamheid en omgangsvormen. Door hun beperking lopen deze kinderen tegen een aantal specifieke belemmeringen aan: ze hebben vaak moeite met het inschatten van risico’s, zijn gevoelig voor sociale druk, onvoldoende weerbaar en lopen risico op seksuele grensoverschrijding.

De jury roemt het feit dat het thema Relaties en Seksualiteit in alle leerjaren een structurele plek heeft middels een doorlopende leerlijn. In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen (CED) vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de leerlijn seksuele vorming wordt doelgericht en ontwikkelingsgericht seksuele vorming gegeven. In elk leerjaar (1 t/m 5) komt het thema Relaties en Seksualiteit terug. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de effectieve methode Lang Leve de Liefde.

In het beleidsplan zijn naast educatie ook gedragsregels en omgangsvormen opgenomen voor leerlingen en docenten en hoe deze na te leven. Er is nauw contact met de ouders omtrent de lessen relationele en seksuele vorming en de vorderingen die leerlingen op dit gebied maken. ‘Het is prijzenswaardig dat de school twee (vrouwelijke) vakdocenten relationele en seksuele vorming heeft. Beiden hebben zich gespecialiseerd op het gebied van seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijk beperking als aanvulling op hun opleiding tot leerkracht. Zij geven de lessen in alle klassen op de school. Het plan is dat er ook twee mannelijke leerkrachten worden opgeleid tot vakdocenten relationele en seksuele vorming’. De jury zegt verder: ‘Met de bekroning willen we benadrukken dat De Hoge Brug zich er via lessen, beleid, signalering en zorg voor inzet dat jongeren seksueel en relationeel weerbaar worden en leren gezonde keuzes te maken in hun relationele en seksuele gedrag. Het thema relaties, seksualiteit en seksuele gezondheid is structureel ingebed in educatie, en is verankerd in beleid, inclusief een adequate signalering en opvang’. Bron: Lang Leve de Liefde