‹ vorig bericht   bericht 143 van 207   volgend bericht ›

31 maart 2020

Herbenoeming voorzitter college van bestuur

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 12 maart 2020 de zittingstermijn van Huub van Blijswijk als voorzitter van het college van bestuur van stichting BOOR verlengd met negen maanden, tot 1 mei 2022.
Ter achtergrond: het bestuur van BOOR bestaat uit negen leden. Deze negen leden vormen het bevoegd gezag van de openbare scholen in gemeente Rotterdam. Het college van bestuur (drie leden) is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het algemeen bestuur (zes leden) heeft een toezichthoudende rol. Besluiten over strategische onderwerpen, onze begroting, meerjarenplan, etc. worden door het bestuur genomen. Ook de gemeenteraad van Rotterdam heeft enkele toezichthoudende taken en benoemt onze bestuursleden.

Huub van Blijswijk is sinds 2013 voorzitter van het college van bestuur. In 2017 is hij herbenoemd tot 1 augustus 2021. Reden voor de verlenging tot 1 mei 2022 is het waarborgen van de continuïteit in het bestuur. Dat heeft te maken met het roulatieschema van het algemeen bestuur. De termijn van Philip Geelkerken als voorzitter van het algemeen bestuur loopt af in februari 2021 en kan niet verlengd worden. Door de verlenging van de termijn van Huub van Blijswijk tot 1 mei 2022 is er een ruime periode voor goede overdracht naar en inwerkperiode van de nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur.

We zijn blij met het besluit van de gemeenteraad, deze vroegtijdige duidelijkheid zorgt voor helderheid, zowel binnen stichting BOOR als naar buiten. Dat is belangrijk, zeker nu er volop uitdagingen zijn die het hoofd moeten worden geboden.