‹ vorig bericht   bericht 142 van 207   volgend bericht ›

14 april 2020

BOOR zoekt een lid college van bestuur

De werving voor een nieuw lid college van bestuur voor BOOR is gestart. BOOR wordt hierbij geholpen door het bureau Diemen en Van Gestel. U kunt de volledige vacaturetekst en het wervingsprofiel van de nieuwe bestuurder bekijken op hun website. In de vacaturetekst staat meer over de uitdagingen en de bestuurlijke opdracht voor onze stichting, en leest u welke vaardigheden en ervaring er van alle leden van het college van bestuur worden gevraagd. In dit bericht lichten we alleen de specifieke kenmerken van de nieuwe bestuurder eruit.

Bedrijfsvoering en BOOR Services
We gaan bij BOOR op zoek naar een bestuurder die ruime ervaring heeft met bedrijfsvoering in een maatschappelijk domein. Deze ervaring kan hij of zij inzetten om BOOR te helpen nog meer resultaatgericht te worden. Daarnaast moet het iemand zijn die expertise heeft op het gebied van ICT, huisvesting en financiën en die innovatie op deze terreinen stimuleert. Het nieuwe lid van het college van bestuur krijgt eveneens de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van BOOR Services.

Onderwijsinhoudelijk onderwerp
Het nieuwe lid van het college krijgt ook de verantwoordelijkheid voor één of meerdere onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Dat kan gaan om sectordoorsnijdende onderwerpen als passend onderwijs, identiteit en burgerschap of doorlopende leerlijnen. Het kan ook gaan om de verantwoordelijkheid voor een sector. De concrete invulling daarvan wordt binnen het college besproken, maar het is juist hierom noodzakelijk dat de kandidaat affiniteit heeft met het onderwijs. Van het nieuwe lid wordt ook verwacht dat hij of zij aansluiting zoekt bij de sector-overleggen waar het gaat om doorsnijdende thema’s.

Procedure
De sluitingsdatum van de vacature is op 1 mei 2020. Van 4 tot en met 8 mei vinden de selectiegesprekken door het wervingsbureau plaats. Op 18 mei is de eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie van BOOR. In deze commissie zitten afgevaardigden van de sectoren, de gmr’s, het bestuur en BOOR Services. Op 25 of 26 mei is de tweede gespreksronde met de sollicitatiecommissie. Daarna volgt de voordracht door het algemeen bestuur bij de gemeenteraad, voorzien van het advies van de gmr’s. We hopen dat de benoeming van de nieuwe bestuurder kan plaatsvinden per 1 september.

Vacature en sollicteren
Bekijk de volledige vacaturetekst en reageer op de website van Diemen & van Gestel