‹ vorig bericht   bericht 8 van 216   volgend bericht ›

25 augustus 2020

Samenwerking Job Academie maakt de stap van leren naar werken voor (zeer) moeilijk lerende jongeren gemakkelijker

Op maandag 31 augustus 2020 zet BOOR samen met de directies van Franciscus Vlietland Groep, De Zellingen, Stroomopwaarts, MEE Rotterdam Rijnmond en Teamgarantiebanen IJsselgemeenten de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Job Academie. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de stap van school naar werk voor (zeer) moeilijk lerende jongeren succesvol is. Het is de bedoeling dat jongeren die meedoen in de Job Academie een opleiding en stage volgen bij Franciscus Vlietland, De Zellingen of BOOR. En dat driekwart van hen binnen drie maanden na hun stage een baan hebben bij een van deze organisaties. Voor de overige stagiaires zoekt men binnen zes maanden een baan.

Werken kun je leren
Het uitgangspunt van de Job Academie is simpel: Werken kun je leren. Leerlingen volgen een leerwerktraject in een bedrijf. In het laatste schooljaar van het VSO of Praktijkonderwijs is de leerling 5 dagen per week aanwezig op het bedrijf. De leerlingen krijgen daar les en lopen verschillende stages. Iedere dag zijn een leerkracht en een jobcoach aanwezig om les te geven en te begeleiden op de werkvloer. Aan het eind krijgt de leerling deelcertificaten op MBO-niveau.

Binnen de Job Academie stellen de Franciscus Vlietland Groep, De Zellingen en Stichting BOOR ieder 12 stageplaatsen beschikbaar. Zij zorgen voor les- en werkruimte. Naast stageplaatsen op twee basisscholen, verzorgt BOOR ook het onderwijs aan de leerlingen van de Job Academie via getrainde docenten en doet de nazorg. De Jobcoaches en de schoolmaatschappelijk werker zijn ingehuurd bij MEE Rotterdam Rijnmond. MEE biedt de leerlingen - - met MEE op Weg - ook ondersteuning voor het vervoer tussen woon- en stageplaats. Stroomopwaarts vergoedt de trajectkosten voor deelnemers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en Teamgarantiebanen IJsselgemeenten doet hetzelfde voor de deelnemers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Deze aanpak zorgt er voor dat de overgang van school naar werk vloeiender verloopt en de kans op duurzame en bestendige arbeid vergroot.

Lees ook de interessante artikelen in het BOORiMagazine over de Job Academie. Maak bijvoorbeeld kennis met Ramazan die in 2016 meedeed aan de Job Academie in Franciscus Vlietland. Of lees over de Job Academie op de Harbour Bilingual, een van onze basisscholen, en ontdek hoe leerling Joery zijn stage beleefde afgelopen schooljaar.


Foto: leerling van Job Academie op Harbour Bilingual, samen met leerlingen van de school