‹ vorig bericht   bericht 2 van 111   volgend bericht ›

8 juli 2021

GLR-diploma voor leerlingen uit het speciaal onderwijs

Ook jongeren met een beperking verdienen een kans op een toekomst in de creatieve mediawereld. Dat is het gedachtegoed van Filmproductiehuis Cam on Wheels (onderdeel van stichting Com in Beeld), en het GLR sluit zich daarbij aan. Momenteel volgen twaalf derdejaars vmbo-leerlingen uit het speciaal onderwijs van stichting BOOR lessen in het vmbo-profiel Media, Vormgeven en ICT (MVI) en ze doen hier ook examen in, middels de unieke samenwerking met het Grafisch Lyceum Rotterdam. Hoe is dit tot stand gekomen?

De twaalf leerlingen volgen hun vmbo opleiding binnen het speciaal onderwijs van stichting BOOR; Mytylschool De Brug (lichamelijke beperking), Passer College(Autisme) en het Recon college (chronisch en/of ernstig ziek). Twee dagen per week komen ze naar het filmproductiehuis Cam on Wheels in de Rotterdamse Lloydstraat (naast RTV Rijnmond) voor de praktijk- en theorielessen, volgens de systematiek van onze vmbo-afdeling. De overige dagen gaan ze naar school waar ze hun algemene vakken volgen. Cam on Wheels biedt keuzevakken en stages gelieerd aan het MVI-profiel voor leerlingen die niet het hele MVI-profiel volgen, denk aan thuiszitters en ernstige zieke of lichamelijk beperkte jongeren.

GLR-DIPLOMA
‘Onder begeleiding van twee AV-Mediadocenten werken de leerlingen aan echte audiovisuele producties’, vertelt Charlotte Laluan, die vanuit ons vmbo betrokken is bij het traject. ‘Daarnaast werken ze onder meer aan verpakkingen, het programmeren van Raspberry Pi's en het opmaken van interactieve magazines. Ik geef geen lessen, maar begeleid de docenten van Cam on Wheels. Ik zorg ervoor dat de MVIlessen en examens worden gegeven volgens onze systematiek. De groep derdeklassers waar we nu mee gestart zijn, doet volgend jaar eindexamen onder onze vlag. Ze krijgen een diploma dat aantoont dat zij het MVI-profiel bij ons hebben gedaan: een echt GLR-diploma dus.’

BIJZONDER
Ze vervolgt: ‘Ik vind het heel bijzonder om betrokken te zijn bij deze samenwerking. Het is interessant om samen met Cam on Wheels en stichting BOOR de structuur van de opleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Daarnaast vind ik het heel mooi om deze doelgroep kennis te laten maken met MVI. Ze kunnen heel veel en zijn erg gemotiveerd. Het is mooi dat we ze deze kans bieden. Per leerling bekijken we de mogelijkheden, dus er komt veel maatwerk bij kijken.’

SAMENWERKING
De samenwerking tussen het GLR, stichting BOOR en Cam on Wheels is niet nieuw. Deze organisatie begeleidt al enkele jaren mbo-studenten op onze school. Mascha Legel is directeur van Stichting Com in Beeld, waar studio Cam on Wheels een initiatief van is. Als etnografisch filmmaker maakt zij al sinds 1995 filmproducties, onder andere binnen het speciaal onderwijs: ‘Ik doe dat door kinderen en jongeren zelf films te laten maken en daarmee hun verhaal te laten vertellen’, vertelt ze.

MIJN FILM, MIJN VERHAAL
Hieruit is de methodiek ‘Film als Ondersteunde Communicatie’ voortgekomen. Mascha: ‘Die methodiek heb ik samen met prof. dr. Bert Steenbergen en prof. dr. Hans van Balkom van de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkeld binnen verschillende projecten, zoals Cam on Wheels en Mijn Film, Mijn Verhaal. Deze initiatieven vormen de basis voor de digitale beeldgeletterdheid- lesmethode Mijn Film, Mijn Verhaal die in ontwikkeling is. Deze lesmethode wordt volgend jaar gelanceerd en kan door het hele land worden ingezet.’ De doelstelling van de stichting en Cam on Wheels is dat kinderen en jongeren met en zonder een beperking samen aan de slag gaan met AV, fotografie en media.

GETALENTEERDE JONGEREN
Cam on Wheels faciliteert voor stichting BOOR, samen met het GLR, het MVIonderwijs en een doorlopende leerroute voor digitale beeldgeletterdheid voor leerlingen van 5 tot 21 jaar. Het streven van deze unieke samenwerking is dat jongeren met en zonder beperking samen leren en samen hun talenten kunnen ontwikkelen middels de inzet van beeld. Mascha: ‘De mbo-studenten van het GLR en de (oud-) leerlingen van Cam on Wheels vormen samen een top crew binnen het onderwijs en de producties. Veel getalenteerde, slimme jongeren met een beperking, met name die met een communicatieve uitdaging, kregen geen kans om in het vakgebied AVmedia terecht te komen. Juist dit vakgebied biedt veel mogelijkheden voor jongeren met een (sociale, communicatieve, verstandelijke, fysieke) beperking, zowel door de communicatievorm als de technische toegankelijkheid. Dankzij topmensen binnen het GLR - onder anderen Paul Rehm, Peterjan van der Burgh, Jeroen van den Berg, Charlotte Laluan, Ron van As en Rianne van der Meij - kunnen we dit nu mogelijk maken.’

CADEAUTJE
Mascha is heel blij met de samenwerking met het GLR en stichting BOOR. ‘Zowel het vmbo als het mbo heeft de wens geuit meer jongeren met een beperking te kunnen toelaten. Doordat de huidige leerlingen een vmbo-diploma van het GLR in ontvangst nemen, kunnen zij beter doorstromen naar het mbo en ontstaat er een doorlopende leerlijn. Dit jaar zijn er al twee studenten met een beperking toegelaten en de leerlingen waarmee we nu werken, kunnen volgend jaar doorstromen naar het mbo. Ik zie de samenwerking echt als een cadeautje, ik kan niet anders zeggen. Het geeft een kick om te zien dat we leerlingen uit het speciaal onderwijs op deze manier uit het verdomhoekje halen en hen zeggenschap geven over hun eigen verhaal, middels beeld en woord!’

Bron: GLR magazine 5, door Lara van Esch