‹ vorig bericht   bericht -1 van 123   volgend bericht ›

8 oktober 2021

BOOR zoekt een nieuwe voorzitter college van bestuur

De laatste termijn van onze voorzitter van het college van bestuur, Huub van Blijswijk, loopt 1 mei 2022 af. De werving voor een nieuwe voorzitter college van bestuur voor BOOR is daarom gestart. BOOR wordt hierbij geholpen door het bureau Chasse executive research. In de bijgevoegde vacaturetekst staat meer over de uitdagingen en de bestuurlijke opdracht voor onze stichting, en leest u welke vaardigheden en ervaring er van alle leden van het college van bestuur worden gevraagd. In dit bericht lichten we alleen de specifieke kenmerken van de nieuwe bestuurder eruit. 

Opgave
In onze nieuwe koers benoemen we een vijftal opgaven waar BOOR voor staat komende jaren. Deze zijn geformuleerd als beloften. Beloften aan onze leerlingen en hun ouders, zodat ze weten wat ze mogen verwachten van hun school. En beloften aan medewerkers, zodat ze weten wat zij morgen verwachten van het werken bij BOOR. Het gaat om de volgende beloften: 
  • Het opleiden van de leerlingen van nu tot burgers van morgen;
  • in een veilige en prettige leeromgeving;
  • waarin we gaan voor kansengelijkheid en brede basisvaardigheden;
  • en stimuleren tot blijven leren en vernieuwen.
  • We bieden een stevige organisatie om onze scholen hierin succesvol te laten zijn.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen in onze omgeving die een opgave opleveren voor komende periode. Onze leerlingen en onze scholen zijn stevig geraakt door de Corona-crisis. In de Randstad kennen we een situatie van een groot lerarentekort. Concrete aandachtspunten voor komende periode zijn het inlopen van eventuele onderwijsachterstanden, het borgen en verdiepen van ons cyclische kwaliteitsbeleid, het verder tegengaan van het lerarentekort en het behouden en ontwikkelen van medewerkers.

De kandidaat
Deze ontwikkelingen en beloften vragen om veranderkracht. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij leiding geeft aan de organisatie om samen bovenstaande uitdagingen aan te gaan en onze beloften aan de leerlingen, ouders en medewerkers waar te maken. De voorzitter combineert een inhoudelijke onderwijsoriëntatie met een scherp gevoel en oog voor de organisatie van de primaire en bedrijfsvoeringprocessen en de kwaliteit daarvan.

Daarnaast heeft hij of zij een passie voor onderwijs en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op BOOR-scholen. De voorzitter is een warm voorstander van openbaar onderwijs.

Procedure
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Stichting BOOR. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de planning en procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae is woensdag 27 oktober 2021. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.