‹ vorig bericht   bericht 2 van 140   volgend bericht ›

11 april 2022

Wethouder Kasmi opent Kindcentrum IJsselmonde

Het Kindcentrum IJsselmonde is feestelijk geopend. Wethouder Said Kasmi en bestuursvoorzitter van BOOR Huub van Blijswijk hebben op 11 april 2022 samen het lintje feestelijk doorgeknipt en daarna hebben alle leerlingen het schoollied gezongen. De officiële start van een geweldige plek voor onderwijs in IJsselmonde waar kinderen leren om de mouwen op te stropen, zodat ze aan de slag kunnen. Want dat doen échte Rotterdammers.
 
Een parel in IJsselmonde
Drie scholen van stichting BOOR zijn gefuseerd en zo is KC IJsselmonde ontstaan tot één nieuwe school voor basis- en speciaal basisonderwijs. ‘Elk kindcentrum is anders’, vertelt Lieke Thomassen, ‘omdat je aansluit op de vraag en behoeftes uit de wijk of de kern. KC IJsselmonde is een parel in een wijk waar het leven soms hard kan zijn voor kinderen. In de wijk is sprake van veel laaggeletterdheid en er wonen veel anderstaligen. Niet voor niets zet onze school in op taalontwikkeling op alle manieren. Een goede taalbeheersing is heel belangrijk voor je verdere kansen in het leven.’

Met een echte wijkfunctie
Kindcentrum IJsselmonde is gebouwd in opdracht van BOOR en de gemeente Rotterdam. Het biedt plek aan ruim 550 leerlingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang én zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De school heeft een echte wijkfunctie. Het onderwijs wordt verzorgd door BOOR en de Hefgroep KindeRdam organiseert de peuterschool, ukkiegroep en buitenschoolse opvang. De realisatie wordt gedaan vanuit een tweekoppige leiding, met één team en één begroting om zo een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar mogelijk te maken.
 
Vroegschoolse educatie (VVE)
School en opvang lopen naadloos in elkaar over en door elkaar heen. Niet alleen in de ruimte maar ook qua organisatie. En er is meer. Met middelen vanuit het Rotterdams Onderwijsbeleid heeft het Kindcentrum ruimte voor VVE en CJG kunnen realiseren, om hiermee deelname aan voor-en vroegschoolse educatie te stimuleren.
 
De visie van school is vertaald in het gebouw
Architect Annemiek Braspenning (No Label) vertelt: “In het ontwerp komt de visie van het Kindcentrum samen met de originele waarden van wijk IJsselmonde uit de jaren ’60: buitenruimten zijn er voor verschillende leeftijden en met een verschillend doel leren en spelen met elkaar wordt hier gestimuleerd in een ontspannen sfeer. Dit is vertaald in het ontwerp van de buitenruimte, het gebouw én het interieur. Zo zijn er in het Kindcentrum verschillende soorten ruimten en plekken voor de leerlingen gecreëerd zowel binnen als buiten. De grote dakterrassen en galerijen zorgen ervoor dat ook op de verdieping buiten les gegeven kan worden. De aula vormt het hart en is de centrale ruimte voor bijzondere activiteiten, zoals muziekonderwijs, maar ook de ontmoeting met ouders en bewoners van de wijk. In de aula vind je ook de balie die de hele dag bemand is om mensen te ontvangen. In dit centrale gebied ligt een bibliotheek en een keuken maar ook ruimte voor het team om zelfstandig te werken of te ontspannen.”

Met aandacht voor zorg en gezondheid
In het gebouw is ook de zorg vertegenwoordigd met het Centrum voor Jeugd en Gezin, fysiotherapie, logopedie en diëtiek. De lijnen met deze organisaties zijn kort en dit biedt mogelijkheden aan de Kindcentrum-organisatie om externe partners in te zetten binnen de school en de voorschool. Ook voor ouders en leerlingen is de zorg op deze manier heel dichtbij.