‹ vorig bericht   bericht -1 van 207   volgend bericht ›

29 november 2023

Startsein werkwijze Handle with Care voor kinderen die thuis geweld meemaken

In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Veel kinderen gaan de volgende dag gewoon naar school. De leerkracht weet vaak niet dat er iets ernstigs is gebeurd. Terwijl juist een leerkracht veel kan betekenen voor een kind. Als een kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om stress te laten zakken. Om deze reden is de werkwijze ‘Handle with Care’ ingevoerd op basisscholen in Rotterdam.

Op vrijdag 24 november was het startsein van deze werkwijze. Wethouder Said Kasmi en de schoolbesturen van RVKO, PCBO, Kind & Onderwijs en BOOR trekken hierin samen op. Namens BOOR heeft Renata Voss, voorzitter van het college van bestuur, getekend. 

Handle with Care is een werkwijze waarin een school de eerstvolgende schooldag een signaal krijgt, nadat bij een leerling thuis een incident van huiselijk geweld en/of kindermishandeling plaatsvond, waarbij de politie betrokken was. Het signaal betekent dan voor de school dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Het signaal bevat alleen de naam, de geboortedatum van het kind en het codewoord HwC. Het bevat verder geen inhoudelijke informatie. Er wordt geen notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem.

In de Rotterdamse aanpak is Handle with Care momenteel een samenwerking tussen Centrum voor Dienstverlening (CVD), Crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT), de scholen vallend onder BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO en RVKO en de gemeente Rotterdam.