zoeken
‹ vorige 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Volgende ›

Nieuws

3 oktober 2017
Samenwerken voor meer Rotterdammers in techniek en technologie
 
In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie. Op 3 oktober ondertekenden bijna dertig ...
15 september 2017
Stichting BOOR steunt staking 5 oktober
 
Op 5 oktober wordt er gestaakt in het basisonderwijs. Als college van bestuur van stichting BOOR ondersteunen we het doel van de actie: meer geld voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het basisonderwijs. Om dit standpunt te onderstrepen hebben we, in gezamenlijkheid met andere Rotterdamse schoolbesturen, besloten dat we bij wijze van uitzondering de ...
15 september 2017
Agenda bestuursvergadering maandag 18 september 2017
 
Het algemeen bestuur en het college van bestuur komen regelmatig bij elkaar. De bestuursvergaderingen worden gehouden op het bestuurskantoor van BOOR op Schiekade 34 in Rotterdam. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Toehoorders zijn welkom vanaf 19.45 uur.
5 september 2017
Eerste jaar Job Academie groot succes
 
In september 2016 ging een nieuw project van start: de Job Academie. Een samenwerking van BOOR, MEE, Potenco en Franciscus Gasthuis & Vlietland om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs intensief te coachen en begeleiden naar een betaalde baan. Dertien leerlingen begonnen vorig schooljaar onder de vlag van de Job Academie in het ziekenhuis. Een jaar lang werden zij intensief begeleid en ...
5 september 2017
Nieuwe rector voor Thorbecke Voortgezet Onderwijs
 
Op 4 september is Rob Martinot (65) begonnen als rector van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Hij volgt Rob Fens (Wolfert van Borselen scholengroep) en Erik Zevenbergen (Libanon Lyceum) op die deze functie tijdelijk hebben waargenomen. Rob Fens zal betrokken blijven in een toezichthoudende rol vanuit BOOR. De nieuwe rector heeft ervaring in zowel het middelbaar beroepsonderwijs als ...
1 september 2017
Feestelijke inluiding van het schooljaar op BOOR Kick off 2017-2018
 
Op donderdag 31 augustus was de Kick off van BOOR in het Hofplein theater in Rotterdam. Een prachtig moment om het nieuwe schooljaar gezamenlijk in te luiden. Het programma stond in het teken van verbinding met elkaar en burgerschapsvorming. Verbinding, omdat we de unieke kracht van BOOR willen vieren: alle sectoren vertegenwoordigd in één schoolbestuur. En burgerschapsvorming, ...
22 augustus 2017
Nieuwe pand Rotterdam International Secondary School geopend
 
Op dinsdag 22 augustus was de opening van het schooljaar van de RISS (Rotterdam International Secondary School) in het nieuwe pand aan de Schimmelpennickstraat. Dit voormalig kantorencomplex is in de zomer flink onderhanden genomen en geschikt gemaakt voor het onderwijs. Ouders en leerlingen konden voor het eerst door de gangen lopen en de nieuwe lokalen bewonderen. Voorlopig krijgt alleen de ...
7 juli 2017
Rotterdam Meestert timmert aan de weg
 
Rotterdam Meestert blikt terug op afgelopen onderwijsjaar. Wat hebben we bereikt? En wat willen we nog bereiken? De meesters staan in ieder geval volop in de belangstelling. "Waar we komen, gaan deuren open. Het lukt ons om dingen voor elkaar te krijgen. Niet altijd makkelijk, maar toch. Hoogtepunt afgelopen jaar was wel het uitwerken van een aantal fantastische ideeën, ...
6 juli 2017
Bereikbaarheid bestuurskantoor tijdens de zomervakantie
 
In de zomervakantie, 10 juli t/m 18 augustus, is het bestuurskantoor (college van bestuur, bovenschoolse directie primair onderwijs en BOOR Services) beperkt bereikbaar: Personele en financiële vragen De afdeling personeels- en salarisadministratie is van 10 juli t/m 18 augustus bereikbaar: voor vragen kan je mailennaar
3 juli 2017
Rotterdamse kinderrechten Award
 
In Rotterdam knokken we met zijn allen hard voor een veilig opvoedklimaat voor kinderen, maar helaas gaat het ook nog weleens mis. Nog teveel kinderen worden geconfronteerd met huiselijk geweld, pesten op school of andere zaken die het veilig opgroeien bemoeilijken. Gelukkig zijn er tegelijkertijd veel inspirerende rolmodellen in Rotterdam die zich hard maken voor de aanpak hiervan. Om hen in het ...
‹ vorige 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Volgende ›