Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
‹ vorige 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Volgende ›

Nieuws

9 februari 2017
Campagne 'Meesters maken het verschil'
 
Meestert! heeft op 8 februari de campagne 'Meesters maken het verschil' gelanceerd. Meestert! wil meer meesters in het onderwijs krijgen en houden. Onderwijsadviseur Robert-Jan Kooiman startte zijn initiatief 'Rotterdam Meestert' enkele jaren geleden. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een beweging die actief is in onder andere Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. ...
6 februari 2017
De Hef in het AD: 'We zijn hier in de klas, niet op straat'
 
Hoe hou je als school de straatcultuur buiten de deur? De Hef kreeg het voor elkaar. Met een speciale onderwijsmethode slaagde de school erin de spanningen binnen de muren weg te nemen. Het Libanon Lyceum en het Marnix Gymnasium gaan nu ook met die methode aan de slag. Op zaterdag 4 februari stond er een uitgebreid interview met directeur Selma Klinkhamer in het AD. Een positief ...
30 januari 2017
Het gaat steeds beter met het Rotterdamse onderwijs
 
Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs en zijn leerlingen, zo meldt gemeente Rotterdam. We lopen op veel terreinen onze achterstanden in. Soms doen we het zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Over de langere termijn stijgen de cito-scores in het basisonderwijs. Het aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen. In het mbo zitten meer jongeren op niveau 3 en 4. Steeds meer mbo-ers ...
27 januari 2017
Rotterdam Vakmanstad verder met Fysieke Integriteit op OBS de Globe en OBS Bloemhof
 
Op school doen kinderen niet alleen kennis op, maar is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. OBS de Globe en OBS Bloemhof geven dit vorm met het programma ‘fysieke integriteit’ van Stichting Vakmanstad. Op 27 januari bekrachtigden de scholen en stichting Vakmanstad samen met vertegenwoordigers van BOOR en stichting de Verre Bergen hun intensieve samenwerking. Zij ...
23 januari 2017
Uitreiking predicaat ‘excellente school' aan zes scholen in Rotterdam
 
Vandaag wordt het predicaat ‘excellente school’ uitgereikt aan zes scholen in Rotterdam. Onder andere de Maria Basisschool (RVKO) en het Comeniuscollege (CVO) ontvingen deze eretitel. BOOR feliciteert de scholen met deze knappe prestatie! Het totaal aantal excellente scholen in Rotterdam is nu 13, waarvan twee van BOOR: Wolfert Tweetalig en de Piloot. Zij kregen vorig jaar ...
18 januari 2017
Vakantieregeling schooljaar 2017-2018 beschikbaar
 
De gezamenlijke schoolbesturen van Rotterdam (FOKOR) hebben de vakantieregeling voor schooljaar 2017-2018 vastgesteld. De vakantieregeling met de toelichting is hieronder te downloaden.
13 januari 2017
Leden algemeen bestuur BOOR herbenoemd voor vier jaar
 
De zes leden van het algemeen bestuur van BOOR zijn op donderdag 12 januari allen herbenoemd. De huidige termijn van de leden loopt af op 15 februari 2017 en zij zijn allen herbenoemd voor een periode van vier jaar. Dit is gebeurd in een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Rotterdam, met een grote meerderheid van stemmen. In dezelfde vergadering is ook de begroting van BOOR voor 2017 ...
13 januari 2017
Doorbraakproject Onderwijs en ICT
 
BOOR neemt deel aan het landelijke doorbraakproject Onderwijs en ICT. Dit is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Het doel: met inzet van ICT onderwijs op maat realiseren, en obstakels die schoolbesturen daar nu bij ondervinden wegnemen. Een van de trajecten waar we ons in dit project mee ...
10 januari 2017
Carrière startgaranties voor pabostudenten van Zuid
 
Honderd jongeren van Rotterdam Zuid krijgen een carrière startgarantie als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie Rotterdamse pabo’s en deze succesvol afronden. Die afspraak hebben de Rotterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs gemaakt met de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de roc’s Albeda en Zadkine. De ...
10 januari 2017
Huub van Blijswijk werkt mee op vso De Hoge Brug
 
Tijdens een kerstlunch op vso De Hoge Brug, was voorzitter van het college van bestuur Huub van Blijswijk erg onder de indruk van wat onze leerlingen leren én kunnen. Om dat ook eens in de praktijk mee te maken, bood hij zijn hulp aan bij onze branchegroep Consumptieve Technieken. Vanmorgen was het zover. Al vroeg meldde Huub van Blijswijk zich in de keuken, om ...