Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

INTERN BEGELEIDER De Piloot - De Piloot

Profiel en taakomschrijving Intern Begeleider voor zowel de internaliserende als exteraliserende afdeling van  De Piloot


1. Informatie

Functienaam: Leraar (L11) met de taak interne begeleiding

Organisatie: De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs

Locatie: SO De Piloot (Nieuwe Ommoordseweg)

2. Omgeving

De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek, kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door PPO

3. Werkzaamheden

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en  inzet methodes.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot zorg.

4. Verantwoording

De IB-er legt verantwoording af aan  de directie.

Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.

De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.

 5. Kennis en vaardigheid

 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden

 De intern begeleider beschikt over:

 vakinhoudelijke kennis

 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren aan de hand van toets resultaten en trends trekken.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.

organisatorische vaardigheden zoals

 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computer 

begeleidingsvaardigheden zoals

 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische – didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen

7. Taakeisen; opleiding en ervaring

De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht

Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 tot en met 8Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m. je motivatiebrief en CV op het e-mailadres: c.grootenboer@depiloot.nl of neem telefonisch contact op met 010-4205314

Geplaatst op:
9 januari 2019

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
De Piloot

Deelgemeente:
Alexander

Aantal wtf/fte:
0.6 FTE

Salarisschaal:
LB

Dagen:
In overleg

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel