Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken

terug naar lijst

Leerkracht - De Kring

De Kring is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Ommoord. De school telt 59 leerlingen verdeeld over 4 groepen.

Ouders kiezen voor SBO de Kring vanwege de rust en de structuur die heerst binnen de school. Daarnaast heeft de school een duidelijke visie over hoe we met leerlingen om gaan, dit zetten we in via de Radar methode. SBO de Kring is tevens een Kanjerschool.

De school zet in op een grote betrokkenheid van de ouders. De communicatielijnen zijn kort.

De school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van:

*        Pedagogisch klimaat

*        Veiligheid

*        Zicht op ontwikkeling

*        Kwaliteitscultuur

*        Verantwoording en dialoog

 

Wij zoeken in het nieuwe schooljaar een fulltime leerkracht voor de midden of bovenbouw.  
Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast.


Wat verwachten wij:

. Geeft primair onderwijs aan kinderen.

.  Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en de specifieke behoeften van dit type onderwijs.

 . Didactisch:

 • Leerstof overzichtelijk en gestructureerd aanbieden
 • Leerstof aanbieden op niveau
 • Leerstof aanbieden in kleine stapjes
 • Herhaling en extra inoefening van de lesstof
 • Eén strategie/regel i.p.v. verschillende
 • Instructie die gegeven wordt aansluitend bij de onderwijsbehoefte van een leerling, op formeel, concreet of handelend niveau
 • Werken in onderwijsarrangementen, waarbij de leerstof past bij de mogelijkheden van het kind, en aansluit bij de uitstroomverwachting. Uitgaande van hoge verwachtingen.
 • Een leerkracht die de sterke kanten van een leerling naar voren laat komen.

 • Pedagogisch:
  • Veilige leeromgeving
  • Opdoen van veel succeservaringen
  • Afwisseling ontspanning/inspanning
  • Duidelijk pedagogisch klimaat: heldere gedragsregels en consequente naleving
  • Een leerkracht die voorspelbaar is en om kan gaan met verschillen
  • Een leerkracht die de eigenheid van het kind accepteert, en werkt aan het gedrag dat een kind laat zien.?
  • Feedback geeft op proces en product
  • Een leerkracht die het kind helpt structuur te krijgen, van extern naar intern 
  • Een leerkracht die het  kind leert met andere kinderen/volwassenen om te gaan.

 • Signaleert, registreert en evalueert problemen bij leerlingen en begeleidt leerlingen aan de hand van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief.
 • Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep.
 • Bespreekt leerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directeur.
 • Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind in het kader van het bevorderen van de leerprestaties.
 • Denkt mee over nieuwe lesmethoden en programma’s.
 • Neemt deel aan teamoverleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten in de eigen groep.

Kennis en vaardigheden:

 • Een afgeronde PABO.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team.


Als je enthousiast bent geworden en je gaat een uitdaging niet uit de weg dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en CV. 
Stuur je brief naar de locatieleider

Mariska Vos, m.vos@sbo3boor.nl

Telefoon nummer 010-4205314Nadere informatie en solliciteren:
Nadere informatie en solliciteren:
Sollicitatiebrieven met CV kunnen worden gemaild aan onze locatieleider Mariska Vos (010-4205314), mailadres m.vos@sbo3boor.nl 

Geplaatst op:
12 april 2019

Reageer:
Zo snel mogelijk

Met ingang van:
Per direct

Werving:
Intern en extern

School:
De Kring

Deelgemeente:
Alexander

Aantal wtf/fte:
1,0

Salarisschaal:
L11

Soort dienstverband:
Vacature met uitzicht op vast dienstverband

Functiesoort:
Onderwijzend personeel